CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

National
 • F.Başkan.
  (2009) Siyasi Partilerin Avrupa Birliği Söylemler.
  Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar / Avrupa Birliği Ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler Ve Kaygılar
  91-108, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2003) Küreselleşme Sürecinin Türk Siyasi Hayatına Etkileri: MHP Örnek Olayı .
  8th Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2000) Küresellesme, Sivil Toplum ve Fethullah Gülen.
  İletişim Fakültesi Semineri, Gazi Üniversitesi
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2000) Siyasal Iletisim: Siyaset Bilimi ile Iletisimin Kesiştiği Nokta.
  1. Ulusal Iletisim Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan and A.Güney.
  (1999) Refah'tan Fazilet'e Siyasal İslamın İkilemi.
  6th Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
  0-0, ISBN:
International
 • F.Başkan , S.B.Gümrükçü and F.O.Canyaş.
  (2021) The 2018 Twin Presidential and the Parliamentary Elections of Turkey: Threat To Democratization?.
  International Political Science Associaton
  -, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2019) The Challenge of Turkey’s Opposition CHP in a Dominant Party System.
  European Consortium For Political Reserach
  -, ISBN:
 • F.Başkan Canyaş , S.B.Gümrükçü.
  (2015) Representation of the EU in Turkish Media.
  EISA / 9th Pan-European Conference On International Relations
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan , S.B.Gümrükçü.
  (2014) Europeanization and Political Parties in Turkey.
  Yaşar Üniversitesi Ve Bilkent Üniversitesi / Europeanization Of Turkey: Polity, Politics And Policies
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan , S.B.Gümrükçü.
  (2013) Europeanization and Euroscepticism in Turkey: Two Sides of the Same Coin..
  Yaşar Üniversitesi / Europeanization Of Turkey: Polity, Politics And Policies
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2012) Transformation of Religiously-oriented Parties of Turkey.
  22nd IPSA World Congress Of Political Science
  0-0, ISBN:
 • A.Güney , F.Başkan.
  (2012) Party System Developments in Turkey in the 2000s: Patterns of Change and Continuity.
  Workshop On Voting And Party System In Turkey’s June 2011 Elections
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2011) The Mechanism Behind the Formal Institutions of an Informal Fethullah Gülen Community.
  Twelfth Mediterranean Research Meeting
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2010) Globalization and State-Society Relations in Turkey.
  Eleventh Mediterranean Research Meeting
  0-0, ISBN:
 • F.Baskan , S.B.Gümrükçü.
  (2009) Euroscepticism of Turkish Political Parties.
  5th ECPR General Conference
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2009) Political Involvement of the Rising Islamist Business Elite in Turkey.
  Tenth Mediterranean Social And Political Research Meeting
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2003) Globalization and Turkish Political Life: Case of Nationalist and Islamic Parties.
  19th World Congress Of International Political Science Association (IPSA)
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2003) Identity Formation In The Context Of Globalization: Reflections From An Islamic Community In Turkey.
  Sixth Conference Of The European Sociological Association
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2002) The Development Process of Islamic Finance in Turkey: The Case of Asya Finans.
  Third Mediterranean Social And Political Research Meeting
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan , A.Biber.
  (2002) Civil Society Debate in Turkey.
  First World Congress For Middle Eastern Studies
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2001) From Welfare to Virtue: The Dilemma of Political Islam in Turkey.
  Southern Political Science Association 2001 Annual Convention
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2001) Can Turkey's Fethullah Gülen Community be Considered as a Civil Societal Organization?.
  Mediterranean Programme Seminar
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2001) Globalization and Identity Formation: The Case of the Fethullah Gülen Community.
  The Spiritual Supermarket: Religious Pluralism In The 21st Century
  0-0, ISBN:
 • F.Başkan.
  (2001) The Role of the Religious Communities in Democratization of Turkey.
  The European Consortium For Political Research General Conference 2001
  0-0, ISBN:

Published in other conference proceedings

International
 • F.Başkann , S.B.Gümrükçü and F.O.Canyaş.
  (2021) The 2018 Twin Presidential and the Parliamentary Elections of Turkey: Threat To Democratization?.
  International Political Science Associaton
  -, ISBN: