BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

 • F.Başkan O.Esen and F.Başkan.
  (2009) Siyasi Partilerin Avrupa Birliği Söylemleri.
  Eflatun Yayınevi ,
  Author / Editor
 • O.Esen and F.Baskan .
  (2009) Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar.
  Eflatun Yayınevi , ISBN: 978-605-4160-32-7
  Author
 • F.Başkan F.Başkan.
  (2005) Küreselleşmenin Yüzleri.
  Everest Yayınları ,
  Author / Editor