CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

National
 • E.Sesli , A.Çatalcı , H.Ozyalcin and F.Ogce.
  (1999) Konjenital Skolyozun Tedavisinde İnsitu Füzyon.
  XVI. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi / XVI. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı
  695-697, ISBN:
International
 • S.Özkan , F.Öğce , A.Kutlu.
  (2007) Meme ve Gastrointestinal Sistem Kanserli Hastaların Depresyon, Aksiyete ve Yetiyitimi Durumlarının Belirlenmesi.
  5. Uluslararası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi Özet Kitabı
  261-0, ISBN:
 • F.Ogce , H.Ozyalcin.
  (1998) A Myoelectrically Controlled Shoulder-Elbow Orthosis for Unrecovered Brachial Plexus Injury.
  International Society For Prosthetics And Orthotics / IXth World Congress Of ISPO
  641-643, ISBN:
 • H.Ozyalçın , H.Mert , F.Ogce and E.Sesli.
  (1998) Functional Brace Treatment for Pseudoarthrosis of Femur Fractures.
  International Society For Prosthetics And Orthotics / IXth World Congress Of ISPO
  490-492, ISBN:
 • H.Ozyalçın , F.Ogce.
  (1995) Polyethylene Myoelectric Prosthesis.
  International Society For Prosthetics And Orthotics / 8th World Congress Book Of ISPO
  144-0, ISBN:

Published in other conference proceedings

National
 • N.Santamaria , F.Ogce , A.Gorelik.
  (2012) Diyabetik Ayak Ülserlerinde İyileşme Oranının Hesaplanmasında Farklı İki Yöntemin Kıyaslanması.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD. / Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi Özet Kitabı
  73-0, ISBN:
 • F.Öğce , S.Özkan.
  (2009) Meme Kanserli Hastaların Fonksiyonel Durumlarında Sosyal Desteğin Önemi.
  Ulusal Kontrasepsiyon Ve Üreme Sağlığı Derneği / 6. Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi Özet Kitabı
  160-0, ISBN:
 • S.Özkan , F.Öğce.
  (2007) Meme Kanseri Nedeniyle Kemoterapi Alan Kadınlarda Fonksiyonel Durum, Fiziksel ve Psikolojik Semptomlardaki Değişiklikler.
  Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği & Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hem. AD / Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı
  213-0, ISBN:
 • D.Çakır , F.Öğce , V.Tanıl , G.Ordu , N.Korkmaz and H.Kaplan.
  (2007) Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastaların Kullandıkları Tamamlayıcı-Alternatif Tedaviler.
  Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği & Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hem. AD / Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı
  208-0, ISBN:
 • S.Özkan , F.Öğce.
  (2007) Kanser Fonksiyonel Durum Envanterinin Geçerlilik, Güvenilirlik Çalışması’.
  Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği & Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hem. AD / Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Özet Kitabı
  271-0, ISBN:
 • F.Öğce , H.Özyalçın , S.Özkan.
  (2007) Ayak Problemlerinin Pedografi ile Belirlenmesi.
  Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği / Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica
  267-0, ISBN: 1017-995X
 • S.Özkan , F.Öğce , D.Çakır.
  (2007) İdrar İnkontinansı Olan Kadın Hastaların Yaşam Kalitesi ve Buna Bağlı Cinsel Problemlerinin Belirlenmesi.
  Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği & Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hem. AD / Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı
  213-0, ISBN:
 • F.Öğce , S.Özkan , B.Baltalarlı.
  (2005) Meme Kanseri Tanısı Nedeniyle Kemoterapi Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Sosyal Destek.
  Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu & Meme Hastalıkları Araştırma Ve Tedavi Derneği / 8. Meme Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı
  362-0, ISBN:
 • G.Özentürk , F.Öğce.
  (2004) Kanser Kontrol Programının Uygulanmasında ve Klinik Bakımın Değerlendirilmesinde Kanser Kayıt Sisteminin Yeri.
  Akciğer Kanseri Derneği / 1. Akciğer Kongresi Özet Kitabı
  0-0, ISBN:
 • F.Öğce , A.Dıramalı.
  (2004) Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tedavisinde Klasik Yara Pansumanı İle Hidrokolloid Yara Pansumanının Etkilerinin İncelenmesi.
  Türk Cerrahi Derneği / Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Özet Kitabı
  450-450, ISBN:
 • D.Dallı , F.Ogce , İ.Binici , T.Özdemir , H.Ayanoğlu.
  (2002) Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamasında Hemşire Rolünün Önemi.
  3. Ulusal Cerrahi Kongresi / 3. Ulusal Cerrahi Kongre Kitabı
  203-209, ISBN:
 • E.Sesli , H.Ozyalcin , F.Ogce , H.Mert.
  (1997) Diabetik Ayakların Tedavisinde Amputasyonun Yeri.
  XV. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi / XV. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı
  871-873, ISBN:
 • E.Sesli , H.Mert , H.Ozyalcin , F.Ogce.
  (1997) Tibia ve Kırıklarının Psödoartrozunda Fonksiyonel Breys Tedavisi.
  XV. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi / Kongre Kitabı
  264-266, ISBN:
 • F.Ogce.
  (1997) Prosthetic Solution for Elbow Amputee.
  2nd Hellenic-Turkish Intra University Orthopaedic Meeting / Meeting Abstract Book
  0-0, ISBN:
 • H.Ozsoy , F.Ogce , H.Ozyalcin , U.Boz.
  (1996) Meningomiyeloselli Çoçukların Resiproket Yürüme Ortezi ile Rehabilitasyonu.
  Nöroşirürji Kongre Kitabı
  70-0, ISBN:
 • F.Ogce , H.Ozyalcin , E.Nuzumlalı , R.Akdal.
  (1996) Omuz Dezartikülasyonu ve Fore-Quarter Amputasyonunda Protezleme.
  Ulusal El Ve Mikrocerrahi Derneği / 5. Milli El Cerrahisi Ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı
  138-140, ISBN:
International
 • F.Öğce , D.Talaz , D.Harputlu , G.Atabay , İ.Şemin and S.Telli.
  (2016) The Relation Between Exposure to Electromagnetic Field and Daily Life Cycle Which Affects Learning in Students.
  THE GLOBAL ELEARNING JOURNAL / 1st International Conference On Educational Theory And Research – ICETR 2016
  1-13, ISBN:
 • F.Öğce , D.Sarı , G.Mermer , E.Çeber , G.Özentürk.
  (2010) Risk of colorectal cancer and early detection practice in a sample of people in İzmir, Turkey.
  Asian Pacific Organisation For Cancer Control / 5th Asian Pacific Organisation For Cancer Control Conference Abstract Book
  0-0, ISBN:
 • E.Alataş , S.Özkan , F.Öğce.
  (2007) Aşırı Aktif Mesane Sendromunun Cinsel Fonksiyona Etkisi.
  5. Uluslararası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi Özet Kitabı
  260-0, ISBN:
 • G.Aktas , F.Ogce.
  (2003) Dance as a Therapy for Cancer Prevention.
  Ege University Science And Technology Centre & Asian Pacific Organisation For Cancer Prevention / The First Regional Meeting Of The Asian Pacific Organization For Cancer Prevention, Meeting Book
  28-28, ISBN:
 • H.Ozyalçın , F.Ogce , H.Muhacır , E.Sesli.
  (1995) Application of Myo-Electric Prostheses in Patients with Upper Extremity Amputation.
  Society Of Greek Hand Surgery / Symposium Book
  0-0, ISBN:
 • H.Ozyalçın , F.Ogce , H.Muhacır.
  (1995) Comparison of the Servo and Myo-Electric Prostheses of Above-Elbow Amputee.
  National Congress Of Greece Hand And Microsurgery / Congress Book
  47-0, ISBN: