BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • S.Cazes and S.Verick S.Cazes , S.Verick and F.Sarıcı.
    (2015) Kalkınma Sürecinde Çalışma Ekonomisi Üzerine Düşünceler.
    Efil Yayınevi , No. ILO Yayınl, ISBN: 978-605-4160-50-1
    Editor / Interpreter