CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

  • Citing :
    Ayşegül Aydıngün (2007-2008)
    "Kazakistan'da Tarihi Canlandıran ve Milli Kimliği İnşa eden Müzeler" - Ahmet Yesevi Üniversitesi yay. sayı 41 (2007), s. 89-108
    Cited :
    -