CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
  • G.E.Durna (Kundakçı).
    (2002) 19. Yüzyılda Anadolu Arkeolojisine ve Eski Çağ tarihine Genel Yaklaşım.
    TTK Uluslararası Organizasyonu / XIII. Türk Tarih Kongresi
    1083-1094, ISBN: 975-16-1590-9 -16-15