OTHERS


Others

Sosyal Bilimlerde Ampirik Çalışmalar, 9. Uluslararası Öğrenci Konferansı - (2012-2013) ,“ Organizing Committe”
University of Texas at Dallas - (2009-2010) ,“ Visiting Research Scholar”
Ekonomik Krizin Sonuçları ve 2010 Yılı Beklentileri - (2009-2010) ,“ Vizyon Dergisi”
2nd Bieannial Women Studies Conference Gender and Positive A - (2007-2008) ,“ Organization Committee”
1st Biennial Women’s Studies Conference The Effects of the E - (2006-2007) ,“ Organization Committee”