ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National
 • G.Varinlioğlu.
  (2020) Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak (Understanding Virtual Reality Applications in Digital Heritage through Teos).
  Megaron , Vol. 15, No. 2, 161-170, ISBN: 1309-6915
International
 • K.Kılınç , B.Pasin and G.Varinlioğlu.
  (2021) Becoming One with the Neighborhood: Collaborative Art, Space-Making and Urban Change in Izmir Daragac.
  Space And Culture , Vol. in press,
 • G.Varinlioglu.
  (2020) Assessing a Decade of Kaş Underwater Archaeopark.
  IJNA , Vol. 49, No. 1, 74-86, ISBN: 1095-9270
 • G.Varinlioğlu , G.Alankuş , A.Aslankan and G.Mura.
  (2019) Oyun Tabanlı Ögrenme ile Digital Mirasın Yaygınlaştırılması (Dissemination of Digital Heritage through Game-based Learning).
  METU Journal Of The Faculty Of Architecture , Vol. 36, No. 2, 25-40, ISBN: 0258-5316
 • G.Varinlioglu.
  (2011) Data Collection for Virtual Museum on the Underwater Survey at Kaş, Turkey.
  International Journal Of Nautical Archaeology , Vol. 40, ISBN: 1057-2414
 • S.Bayari , N.Ozyurt , M.Oztan , G.Varinlioglu , H.Koyuncu , H.Ulkenli and S.Hamarat.
  (2011) Submarine and Coastal Karstic Groundwater Discharges Along the Southwestern Mediterranean Coast of Turkey.
  Hydrogeology Journal , Vol. 19, No. 2, 399-414, ISBN: 10.1007/s10040-010-0

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • G.Varinlioğlu , G.D.Turhan , S.Alaçam.
  (2019) Dijital Fabrikasyon Aracı Olarak Pavyon Tasarımı (Pavilion Design as a Digital Fabrication Tool).
  Yapı Dergisi , Vol. 446, 36-41, ISBN: 1300-3437
 • B.Pasin , G.Varinlioğlu.
  (2018) Arkeolojik Çevre Baglamında Yeni Yapı Tasarımı.
  Yedi , Vol. 20, 173-182, ISBN: 1307-9840
 • G.Varinlioglu , M.Kadioglu , E.Kureli.
  (2018) Arkeolojide Dijital Olanaklarla Sergi Tasarımı.
  Arkeoloji Ve Sanat , No. 157-158, 301-312, ISBN: 1300-4514
International
 • B.Pasin , G.Varinlioğlu , K.Kılınç.
  (2020) Alternatif Bir Kentsel Tamir Pratiği Olarak Darağaç (Darağaç as an Alternative Urban Repair Practice).
  Ege Mimarlık , Vol. 4, No. 108, ISBN: 1301-9694
 • G.Varinlioglu , B.Pasin.
  (2018) Integrating Biomimicry and Geoinformatics: A Designerly Approach to Underwater Colonization.
  International Journal Of Environment And Geoinformatics , Vol. 5, No. 3, 260-272, ISBN: 10.30897/ijegeo
 • G.Varinlioğlu.
  (2018) Teos Antik Kentinin Sayısal Ortamda Üçüncü Boyutta Yeniden Canlandırılması.
  Ege Mimarlık , Vol. 101, 22-25, ISBN: 1301-9694
 • G.Varinlioglu , B.Pasin , H.D.Clarke.
  (2018) Unconventional Formulations in Architectural Curricula: An Atelier on Design for Outer Space Architecture.
  AZ ITU Journal Of The Faculty Of Architecture , Vol. 15, No. 1, 93-105, ISBN: 2564-7474
 • G.Varinlioğlu , S.Alaçam , L.Başarır , O.Genca , I.Üçok.
  (2016) Bilgisayar Destekli Teknik Çizimde Yeni Yaklaşımlar: Temsil Araçları Arası Dönüşüm.
  Yapı , No. 419, 136-164, ISBN: 1300-3437

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • G.Varinlioğlu , K.Oğuz , D.Türkmen.
  (2021) Sanat Kolektiflerinin Sanal Ortamda Keşfi: Dijital Darağaç.
  Yaratıcı Ekonomi Dergisi ,
 • G.Varinlioğlu.
  (2020) Zaman Kapsülünde Kültürel ve Doğal Miras.
  Dosya , Vol. 45, 55-59, ISBN: 1309-0704
International
 • G.Varinlioglu.
  (2014) Kaş Bölgesi Sualtı Yüzey Araştırmaları 2013 (Underwater Surveys in Kaş Region 2013).
  ANMED 2014-12: News Of Archaeology From Anatolia's Mediterranean Areas , Vol. 12, 149-152, ISBN: 1308-9660
 • G.Varinlioglu.
  (2011) Denizel Arkeolojide Yeni Bir Yaklaşım: Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi Kaş Pilot Projesi (A New Approach in Nautical Archaeology Virtual Museum of Underwater Cultural Heritage of Kas 2010).
  ANMED 2011-9: News Of Archaeology From Anatolia's Mediterranean Areas , Vol. 9, 236-241, ISBN: 1308-9660