CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • H.YILDIZ , B.ÖZKUL , S.Y.ÖZGÜN , E.ORAL and İ.ŞEMİN.
  () Erken Çocukluk Döneminde Spor Destekli Uygulamalarda Kaynaştırma Eğitiminin Anne Görüşler Açısından Değerlendirilmesi .
  29. Özel Eğitim Kongresi / Kongre Özet Kitabı, Bildiri No:28 (Sözlü Bildiri)
  -, ISBN:
 • S.Y.ÖZGÜN , F.B.CURA , H.YILDIZ , E.ORAL.
  () Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Mesleki Doyumlarının Yordanması..
  5. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi / Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Mesleki Doyumlarının Yordanması.Kongre Özet Kitabı S. 263. Ankara (Sözlü Bildiri)
  -, ISBN:
International
 • Y.S.ÖZGÜN , F.B.ÖZKUL CURA , H.YILDIZ , E.ORAL.
  (2017) Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Mesleki Doyumlarının Yordanması.
  Gazi Üniversitesi / 5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ Her Çocuk İçin GÜçlü Başlangıç; Erken Çocuklukta Kültürel Çeşitlilik Ve Kapsayıcı Eğitim
  263-265, ISBN: