BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • H.Atmaca Çetin , F.Uz and Z.Tuna Ultav.
  Türkiye’de Yüzyıl Ortası Modernizminin İç Mekandaki Yansımalar: Çınar Otel Örneği,.
  E.Altan , D.Hasırcı , P.Sezginalp and Z.Tuna Ultav.
  Türkiye'de Modern İç Mekanlar.
  (2021),
 • D.Hasırcı , Z.Tuna Ultav , M.Örnekoğlu Selçuk and H.Atmaca Çetin.
  Modern İç Mekânın Zamansızlığı/Kalıcılığı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Odtü) İç Mekanları Örneği.
  E.Altan , D.Hasırcı , P.Sezginalp and U.Şumnu.
  Türkiye'de Modern İç Mekanlar.
  (2021),
 • D.Hasırcı , H.Atmaca Çetin , Z.Tuna Ultav.
  Türkiye’de Modern Mobilya: Etkileşim Ve Özgünlük.
  Ş.Uzunarslan.
  Akademik Dilde Mobilya.
  (2019), İçmimarlar Odası Yayınları,