BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • H.Kubilay.
  Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk.
  1-18
  C.ÜLGEN.
  Prof.Dr.Saim Üstündağ'a Vefa Andacı.
  (2020), Filiz Kitabevi Yayın Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd.Şti., Vol. I, ISBN: 978-975-368-578-8
 • H.Kubilay and İ.A.Kubilay.
  İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  109-140
  H.KARAGÖZ , K.S.SİRMEN and B.E.ASAR.
  Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeleri Sempozyumu, MEF ÜNİVERSİTESİ, 22 Şubat 2018.
  (2019), ONİKİ LEVHA YAYINCILIK A.Ş. , Vol. I, ISBN: 978-975-2449-63-3
 • H.Kubilay.
  TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA EŞİN RIZASINI GEREKTİREN HUKUKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.
  A.Altay.
  Aile Araştırmaları.
  (2018), Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • H.Kubilay.
  Sigorta Acentelerinin Denkleştirme İstemleri İle İlgili Bir Değerlendirme.
  95-119
  M.ARTUÇ , E.AYDIN , E.ULUSOY and Y.DEMİRCİ.
  Türk Ticaret Kanununun 5. Yıl Sempozyumu, Hakem Denetiminden Geçmiş Tebliğler Kitabı 08-10 Kasım 2017.
  (2018), TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, ISBN: 978 605 9095-62-4
 • H.Kubilay.
  Seermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi.
  115-147
  İ.BEKTAŞ.
  TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER-TARTIŞMALAR, XXXI, 22 Aralık 2017.
  (2018), BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Vol. XXXI, ISBN: 978-975-537-261-7
 • H.Kubilay.
  Ticari İşlerle İlgili Kredi Sözleşmelerinde Verilecek Kefaletlerin Değerlendirilmesi.
  277-290
  M.K.Gürsel.
  Prof.Dr.Zafer Gören Armağanı/Essays in Honor of Zafer Gören.
  (2017), Yetkin Basım Yayın ve Dağıtım A.Ş., ISBN: 978-605-05-0249-7
 • H.Kubilay , P.Akdemir.
  MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ.
  1-16
  Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
  (2015),
 • H.Kubilay.
  Giriş ve 3. Bölüm: Hukuki Değerlendirme.
  55-104
  T.Baltacıoğlu.
  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Yasal Dayanakları ile Vergilendirme Usullerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.
  (2015), İzmir Ticaret Odası, ISBN: 978-605-137-453-6
 • H.KUBİLAY.
  Türkiye'de Lisans Düzeyindeki Hukuk Eğitimi ve Amerika Birleşik Devletleri İle Karşılaştırma.
  284-303
  D.ALTUNTOP.
  1. Hukuk Öğretimi Kongresi, 07-08 Kasım 2013 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
  (2014), Türkiye Adalet Akademisi Yayını, ISBN: 978-605-65054-6-1
 • H.Kubilay.
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
  9-59
  B.Şit.
  Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu Bildiriler-Tartışmalar.
  (2012), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü-Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Vol. IV, Ser. 468, ISBN: 978-975-537-207-5

International book chapters

 • H.Kubilay.
  DIGITALLY MANAGED SYSTEMIN TURKISH INSURANCE ARBITRATION COMMISSION.
  I.KALUDJEROVIE.
  SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends s.
  (2020), IVPE,
 • H.Kubilay.
  2.16. COVID -19 VE SİGORTA SÖZLEŞMELERİ.
  74-76
  H.AKKANAT.
  TÜBA COVID-19 KÜRESEL SALGINI: HUKUKİ DEĞİŞİM VE ETKİLEŞİMLER RAPORU.
  (2020), TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA), ISBN: 978-605-2249-47-5
 • H.Kubilay.
  Equity or Encouragement ?.
  No. XII. European Confer, 103-103
  H.Arslan , M.A.Icbay , M.U..
  Abstract Book: 12. European Conference on Social and Behavioral Sciences.
  (2017), International Association of Social Science Research © 2017,
 • H.Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  H.Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  (2017),
 • H.Kubilay.
  Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION INTE 2014.
  (2014), Procedia-Science and Behavioral Sciences,