ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • H.Işık.
  (2023) Maliye Teftiş Kurulu’nun Kapatılması ve Kamu Mali Denetimine Etkisi.
  Maliye Ve Finans Yazıları , No. 120, 203-230, ISBN: 1308-6014
 • H.IŞIK.
  (2022) Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Gri Listesi ve Türkiye .
  International Journal Of Public Finance , Vol. 7, No. 2, 407-428, ISBN: 2548-0499
 • H.IŞIK.
  (2021) Uluslararası Ortak Vergi İncelemeleri ve Türkiye İçin Öneriler.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 15-44, ISBN: 1305-757X
 • H.IŞIK.
  (2020) BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlşmalarına Etkisi.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1711-1744, ISBN: 2458-8202
 • H.IŞIK.
  (2019) Avrupa Birliğinde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Çalışmalar.
  Legal Mali Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 180, 2681-2708, ISBN: 1305-4074
 • H.IŞIK.
  (2019) Finansal Bilgilerin Vergi Amaçları İçin Uluslararası Otomatik Değişimi.
  Vergi Dünyası , No. 454, 51-68, ISBN: 1300 851X
 • H.IŞIK.
  (2018) Uluslararası Alanda Vergi Cennetleri Konusundaki Gelişmeler, Türkiye'nin Durumu ve Öneriler .
  Vergi Dünyası , No. 439, 18-34, ISBN: 1300 851X
 • H.IŞIK.
  (2018) Dijital Ekonominin Vergi Hukukundaki İşyeri Kavramına Etkileri .
  Vergi Sorunları , No. 356, 42-62, ISBN: 1300 8951