BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • H.Yetkiner.
  Difference Equations.
  208-237
  S.Yıldırım.
  Mathematical Economics.
  (2022), Anadolu Üniversitesi, ISBN: 978-975-06-4342-2
 • H.Yetkiner , G.Öztürk , E.Onater İşberk and E.Ozkan-Adıyaman.
  Bağlaşım Çözülmesi Altında Optimal Büyüme ve Kaynak Tükenimi” (Optimal Growth under Resource Deplation under Decoupling).
  193-211
  M.Hamzaoğlu , İ.Ertek.
  Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi .
  (2022), İstanbul Kültür University, ISBN: 978-625-8180-08-4
 • H.Yetkiner.
  Optimal Yerli Üretim.
  229-232
  M.Tiryakioğlu.
  Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi.
  (2021), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-399-561-6
 • D.Kılınç , G.Öztürk , H.Yetkiner.
  Sağlık ve İktisadi Büyüme: Yakınsama Dinamikleri.
  M.Karacal.
  Sağlık Ekonomisi.
  (2020), Gazi Kİtapevi,
 • H.Yetkiner , D.Durusu-Çiftçi.
  Para Politikası Amaç ve Araçları.
  N.Eroğlu , C.Y.Kesbiç , H.İ.Aydın.
  Para - Banka ve Finans.
  (2016), Orion, ISBN: 978-605-5145-96-5
 • H.Yetkiner , Ü.Seven.
  Bankacılık ve Finans Sistemi.
  N.Eroğlu , C.Y.Kesbiç , H.İ.Aydın.
  Para - Banka ve Finans.
  (2016), Orion, ISBN: 978-605-5145-96-5
 • H.Yetkiner.
  Ar-Ge, Yenileşme ve Ekonomik Büyüme II: Yeni Neo-klasik Yaklaşımlar.
  211-233
  E.Erdil , T.Pamukçu , S.Akçomak and M.Tiryakioğlu.
  Bilim, Teknoloji ve Innovasyon El Kitabı.
  (2016), Bilgi Üniversitesi Yayınları,
 • H.Yetkiner.
  Ar-Ge, Yenileşme ve Ekonomik Büyüme I: Temel Neo-klasik Yaklaşımlar.
  181-209
  E.Erdil , T.Pamukçu , S.Akçomak and M.Tiryakioğlu.
  Bilim, Teknoloji ve Innovasyon El Kitabı.
  (2016), Bilgi Üniversitesi Yayınları,
 • H.Yetkiner , H.Karaoguz.
  Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri.
  60-75
  G.Özgür , H.Yetkiner.
  Zor Zamanlarda İktisat.
  (2011), Efil Yayınları, ISBN: 978-605-4334-77-3
 • H.Yetkiner.
  [Makro] İktisat Bilimi Üzerine Tutucu Görüşler.
  162-170
  G.Özgür , H.Yetkiner.
  Zor Zamanlarda İktisat.
  (2011), Efil Yayınları, ISBN: 978-605-4334-77-3
 • O.Bilici , E.Erdil , H.Yetkiner.
  Türkiye‘nin Dış Ticaret Akımında AB‘nin Belirleyici Rolü: Bir Çekim Modeli Yaklaşımı.
  176-198
  T.Subaşat , H.Yetkiner.
  Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı.
  (2010), Efil Yayınları, ISBN: ISBN 978-605-4334-04
 • I.Berk , E.Erdil , I.H.Yetkiner.
  Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sektörünün AB ile Rekabet Edebilirliği.
  357-382
  S.Bekmez.
  Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri.
  (2008), Nobel, ISBN: 978-605-395-161-2
 • I.H.Yetkiner , E.Erdil.
  A Panel Data Approach for Income-Health Causality.
  No. 38, 701-724
  J.N.Yfantopoulos.
  The Economics of Health Reforms.
  (2005), Atıner, ISBN: 960-88672-0-7

International book chapters

 • M.B.Aldonat , D.Kılınç , H.Yetkiner.
  Defense Expenditure Convergence across NATO Member Countries.
  15-34
  O.Çolak , S.E.Gümüş-Özuyar.
  Selected Topics on Defence Economics and Terrorism.
  (2020), Ekin Yayınevi, ISBN: 978-625-7090-89-6
 • E.Erdil , H.Yetkiner , B.Turkcan.
  Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case.
  No. 10, 147-160
  M.Karata , M.Z.Tunca.
  Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation.
  (2010), IGI Global, ISBN: 9781615207091
 • B.Türkcan , H.Yetkiner.
  Financial Globalization of FDI and Economic Growth: The OECD Case.
  No. 3, 41-58
  P.Andrikopoulos.
  Contemporary Issues of Economic and Financial Integration: A Collection of Empirical Work.
  (2009), ATINER, ISBN: 978-960-6672-57-6
 • J.Muysken , H.Yetkiner , T.Ziesemer.
  Health, Labour Productivity and Growth.
  No. 12, 187-205
  H.Hagemann , S.Seiter.
  Growth Theory and Growth Policy.
  (2003), Routledge, ISBN: 978-0-415-26000-8
 • H.Yetkiner , C.Horvath.
  Macroeconomic Implications of Virtual Shopping: A Theoretical Approach.
  No. 7, 104-127
  S.Dasgupta.
  Managing Internet and Intranet Technologies in Organizations: Challenges and Opportunities.
  (2001), IGI Global, ISBN: 978-1878289957