PROJECTS


Manager or Director in projects supported by national organizations such as TUBITAK, DPT

 • İZMİR’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİNİN ANALİZİ
  (2008-2009) İzmir Kalkınma Ajansı

Participant in projects supported by national organizations such as TUBITAK, DPT

 • Energy Security Perception of Industrial Organizations of Turkey
  (2013-2014) Izmir University of Economics
 • iSMPLY- Sosyal Medya Pazarlaması Alanında Eğitim Metotları
  (2012-2013) EKOKENT
 • URGE-Uluslarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
  (2012-2013) Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı
 • Energy Security in Black Sea
  (2010-2011) Turkish Armed Forces