BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • I.Bağdadi.
  Türkiye'nin Orta Doğu İlişkilerinin Dinamikleri.
  194-210
  L.Aliyeva.
  Azerbaycan ve Türkiye’de Demokratik İnkişaf ve İkiterefli Münasibetler Hakkında Debatlar.
  (2012), Center for National and International Studies Press, Baku,

International book chapters

 • C.Ozen and I.Bagdadi.
  Conclusions: What Terrorist Attacks on Transportation System.
  197-204
  Ç.Özen and M.Tahmisoğlu.
  Transportation Security Against Terrorism.
  (2009), IOS Press Amsterdam, Vol. 54, ISBN: 978-1586039974