CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Erdem Tatlı (2017-2018)
  Selfie: masum bir eğlence mi, narsisist kişiliğin sunumu mu? - İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı
  Cited :
  Can Selfie Behaviour Be an Indicator of Narcissism? A Qualitative Research to Define the Relationship Between Selfies and Narcissism - Global Media Journal

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Veysel Çakmak (2019-2020)
  Online Benlik Sunumu ve Narsisizm Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma - AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  Buse Şafak , Süleyman Kahraman , (2019-2020)
  Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık ve Narsistik Kişilik Özelliği Belirtileri ile İlgili İlişkinin İncelenmesi - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  İ. Ayşad Güdekli , Nur Cemelelioğlu Altın , (2018-2019)
  Selfie Motivations of Generation Y in Turkey within Visual Sharing Culture Context - International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Citing :
  Ceylan Gazi Uçkun , Burcu Üzüm; Seher Uçkun , (2017-2018)
  Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal

Referenced in books published by international publishers

 • Citing :
  Betül Nacakcı (2018-2019)
  Sosyal Medyanın İnşaa Ettiği Narsist Kişilikler: Instagram Hesapları Üzerine Bir Analiz (Pilot Çalışma) - International Journal of Social Sciences
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition