CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Erdem Tatlı (2017-2018)
  Selfie: masum bir eğlence mi, narsisist kişiliğin sunumu mu? - İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı
  Cited :
  Can Selfie Behaviour Be an Indicator of Narcissism? A Qualitative Research to Define the Relationship Between Selfies and Narcissism - Global Media Journal

Referenced in unindexed international publicatons

 • Citing :
  Yahya Aktu , Bedrettin Varol , (2019-2020)
  Ergenlerin Özçekim Bağımlılığıyla Başa Çıkma Deneyimleri - International Asian Congress on Comtemporary Sciences
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Murat Sağlam , Abdullah Balcı , (2020-2021)
  Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının belirlenmesi - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  Veysel Çakmak (2019-2020)
  Online Benlik Sunumu ve Narsisizm Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma - AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  Buse Şafak , Süleyman Kahraman , (2019-2020)
  Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık ve Narsistik Kişilik Özelliği Belirtileri ile İlgili İlişkinin İncelenmesi - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  İ. Ayşad Güdekli , Nur Cemelelioğlu Altın , (2018-2019)
  Selfie Motivations of Generation Y in Turkey within Visual Sharing Culture Context - International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Citing :
  Cemile Yabancı (2017-2018)
  Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları ile Narsisizm ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Yüksek Lisans Tezi (Uludağ Üniversitesi)
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Citing :
  Ceylan Gazi Uçkun , Burcu Üzüm; Seher Uçkun , (2017-2018)
  Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Citing :
  Şükrü Balcı , Hamide Sarıtaş , (2017-2018)
  Sosyal Medya Kullanımının Bir Belirleyicisi Olarak Narsisizm: Konya’da Yaşayan Kullanıcılar Üzerine Bir İnceleme - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  Berk Çaycı , Ayşegül Elif Çaycı, İhsan Eken , (2017-2018)
  Narsisizm ve Selfie Paylaşımı İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Citing :
  Selçuk Bazarcı (2017-2018)
  Transmedya Uygulamalarında Yayılma Kanalları: Küresel Örnekler Üzerine Bir İnceleme - Akdeniz İletişim Dergisi
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Citing :
  Akkaş, C. , Bakırtaş, H., & Çiftçi, S. , (-1)
  ‘Narsistagram’: Instagram Kullanımında Narsisizm - Selçuk İletişim
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel Bir Araştırma - Global Media Journal

Referenced in books published by international publishers

 • Citing :
  Neşe Çullu Kaygısız , Aysu Altaş , (2021-2022)
  Selfie turizmi ve turizmde selfie kazaları üzerine bir araştırma - Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  Cited :
  Özçekim davranışı narsisizm göstergesi olabilir mi? Özçekim ve narsisizm arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik nitel bir araştırma - Global Media Journal
 • Citing :
  Betül Nacakcı (2018-2019)
  Sosyal Medyanın İnşaa Ettiği Narsist Kişilikler: Instagram Hesapları Üzerine Bir Analiz (Pilot Çalışma) - International Journal of Social Sciences
  Cited :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition