ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

International
  • M.Y.Alemdar , D.İşbilen , K.Demirel and N.Telli.
    (2017) Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma.
    Global Media Journal , Vol. 8, No. 15,