BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • M.E.Biresselioglu.
  Enerji Güvenliği ve Jeopolitik: Küresel ve Ulusal Trendler.
  14-37
  M.E.Biresselioglu.
  Türkiye'ye Enerji Güvenliği Perspektifinden Bakış.
  (2015), Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü,
 • M.E.Biresselioğlu.
  Sürdürülebilir Çevre Politikalarının Kaçınılmazlığı.
  5-19
  R.Aydemir.
  Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji Söyleşileri.
  (2013),

International book chapters

 • M.E.Biresselioğlu.
  The Potential Impact of Unconventional Hydrocarbon Development on International Energy Politics.
  M.Pietraś and J.Misiągiewicz.
  Energy security in the contemporary international relations: Challenges and Perspectives.
  (2017),
 • M.E.Biresselioglu.
  Turkey’s Energy Transition: Challenges and Opportunities.
  359-377
  R.Looney.
  Handbook of Transitions to Energy and Climate Security.
  (2016), Routledge,
 • M.E.Biresselioglu.
  Changing Trends in the Production and Consumption of Oil and Natural Gas in the World.
  657-678
  M.R.Riazi.
  Exploration and Production of Petroleum and Natural Gas.
  (2016), ASTM International,