CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • K.Kızıltunç and M.Gençer.
  (2017) Zamanında Yenilikçilik: Artan Hız İhtiyacı Karşısında Örgüt Sınırı ve İşbirliği Üzerine Kuramsal Bir Model.
  25.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
  0-0, ISBN:
International
 • A.K.Özgen and M.Gençer.
  (2017) Implementation of Agile Practices in a Large-Scale Manufacturing Organization.
  23rd EBES Conference, 27-29 September 2017, Madrid, Spain
  0-0, ISBN:
 • C.Yıldırım Demirkıran and M.Gençer.
  (2017) Impact of Social Capital on Career Development.
  Global Association For Humanities And Social Science Research (GAHSSR) / 23rd International Conference On Social Science And Humanities (ICSSH)
  104-104, ISBN: