CITED WORKS

Referenced in books published by international publishers

  • Citing :
    ALİ GÖÇER (2022-2023)
    YAZMA EĞİTİMİ - PEGEM YAYINLARI
    Cited :
    Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi - DİL DERGİSİ