BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • S.Burmaoğlu H.Yalçın , M.Esen , S.Burmaoğlu and M.F.Sorkun.
    (2016) Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Çağında Araştırma Üniversitesi Olmak.
    Pegem Akademi , ISBN: 978-605-318-753-0
    Editor