CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
  • N.A.Kırışman Ersoy.
    (2008) Sözleşme çevirisinin Zorlukları ile Mücadele Etmenin Yolları:Örnek Bir Hukuk Çevirisi Dersi.
    8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu
    0-0, ISBN: