OTHERS


Others

Member of Senate - (2017-2018)
Kurultay Hakemligi - (2009-2010) ,“ III. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI ”
8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu - (2007-2008) ,“ Düzenleme komitesi Başkanı”
Colloquim for Prof. Dr. Saliha Paker, Boğaziçi Üniversitesi - (2007-2008) ,“ Katılımcı”