BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

 • N.Kansu-Yetkiner and M.Şahin.
  (2017) Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  Anı Yayıncılık , ISBN: 605-170-157-5
  Author / Editor / Interpreter
 • R.S.Pindyck and D.Rubinfeld E.Deliktaş and M.Karadağ.
  (2013) Mikroiktisat/ Microeconomics kitabında bölüm çevirmeni.
  Palme Yayıncılık , ISBN: 978-605-355-214-7
  Editor
 • R.S.Pindyck and D.L.Rubinfeld E.Deliktaş and M.Karadağ.
  (2013) Microeconomics/Mikroiktisat Kitabında Bölüm Çevirmeni.
  Palme Yayıncılık , ISBN: 978-605-355-214-7
  Author / Editor / Interpreter
 • N.Kansu-Yetkiner-çevirmen olarak and H.Yetkiner-çevirmen olarak E.Deliktaş , M.Karadağ and M.Güçlü.
  (2012) Principles of Economics/ Ekonominin İlkeleri, 9th Edition,.
  Palme Yayıncılık, “Long-run Growth/ Uzun Dönem Büyüme” (Chp. 32) Ve “Debates In Macroeconomics(Chp33 , ISBN: ISBN: 9786054414406
  Interpreter
 • N.Kansu-Yetkiner , D.Duman.
  (2009) Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları. ,
  Editor
 • N.Kansu-Yetkiner , D.Duman.
  (2009) Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları , Vol. 1,
  Editor
 • N.K.Yetkiner .
  (2009) Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine.
  Izmir Ekonomi Universitesi Yayinlari , ISBN: 9789758789
  Author