CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
 • N.Ersoy.
  (2013) Utanç, suçluluk, pişmanlık ve aşağılanma duyguları: Kültürler arası bir karşılaştırma.
  Avrupa Psikoloji Değerlendirme Kongresi / Avrupa Piskoloji Değerlendirme Kongresi- Kongre Kitapçığı
  0-0, ISBN:
 • N.Ersoy and N.Kafesçioğlu.
  (2013) İş zorluklarınların kişilerin kendi evlilik doyumlarına ve eşlerinin evlilik doyumlarına olan etkisi.
  13. Avrupa Psikoloji Konferansı / 13. Avrupa Psikoloji Kongresi Konferans Kitabı
  0-0, ISBN:
 • N.Ersoy.
  (2013) İşe karşı geliştirilen yaralı ve zararlı davranışlar arasındaki ilişki: Dört Avrupa ülkesi karşılaştırılması.
  27. Avrupa Psikoloji Öğrencileri Federasyonu Kongresi (EFSPA)
  0-0, ISBN:

Published in other conference proceedings

National
 • N.Ersoy.
  (2013) İş yaşamı-Özel Yaşam Dengesi: İş yerinde yaşanan olumlu ya da olumsuz duyguların eşlere yansıması.
  18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
  0-0, ISBN: