PERSONAL INFORMATION

 

SHORT CV

Prof.Dr. Erol Işık graduated from Ege University, Department of Sociology with a B.A. degree in 1985. She continued her M.A. degree at the same department and got her M.A. degree in the same department (1987). She got her second M.A. at the Michigan State University, Department of Sociology in 1989. She wrote a Ph.D. thesis on the discourses of the New York Times and finished her Ph.D. in 1993 at the Michigan State University, Department of Sociology.

RESEARCH AND TEACHING INTERESTS: Political sociology, political communication, sociology of media, cultural studies, qualitative resarch methods.

ACADEMIC EMPLOYMENT: Michigan State University, Ege University, Başkent University, Yuzuncu Yıl University.

PUBLICATIONS

BOOKS
• Arabeskin Anlam Dünyası (with C. Işık), Bağlam Yay., İstanbul, 2002.
• Mega Ticaret Merkezi ‘Kemeralti’: Ekonomik Yapi Icindeki Yeri ve Sorunlari, (with S. Birkan & F. Barbaros), İzmir Ticaret Odasi, Yay.No: 49, İzmir, 1998.
BOOK CHAPTERS (International Publication)
• “Re-Building Citizenship: The Dual Nature of Women’s Rights and Politics in Turkey”, GREEK-TURKISH APPROACHES: REVEALING WOMEN’S SOCIO-ECONOMIC ROLE, Maria Kaila, Guy Berger, Helena Theodoropoulou (Edit.) Atina, 2004.
• “Modernity and Sociology: An Overview on Austrian and Turkish Sociology”, ANOVASOFIE PROJECT, TURKEY: COMPARISONS, Nilgün Çelebi (Edit.), Ertem, Ankara, 2006.
• Storytelling as an act of Embodying Reflexive Selves among Alevi-Bektashi People in Turkey (s.225-232), THE MANY FACETS OF STORYTELLING, Edited by: Melanie Rohse, Jennifer Jean Infanti, Nina Sabnani and Mahesh Nivargi, Interdisiplinary Press, 2013. ISBN: 978-1-84888-166-2.
• TV Drama as a Narrative form: Scenes from a Gendered and a Sacralized Cultural Sphere in Turkish Society, (s.213-227) içinde: CRITICAL REFLECTIONS ON AUDIENCE AND NARRATIVITY: NEW CONNECTIONS, NEW PERSPECTIVES, Edited by: Marinescu, Valentina; Branea, Silvia; Mitu, Bianca (eds.), Ibidem Verlag, Germany, 2014. ISBN-10: 3838206797.
• “Unmasking Expressions in Turkish Rap/Hip Hop Culture: Contestation and Construction of Alternatıve Identities Through Localizatıon in Arabesk Music” Murat Can Basaran (2nd author), içinde: HIP HOP AT EUROPE’S EDGE, MUSIC, AGENCY, AND SOCIAL CHANGE, Edited by Milosz Miszczynski and Adriana Helbig, Indiana University Press, Indiana, 2017. ISBN: 978-0-253-02304-9.

BOOK CHAPTERS (National Publication) (Ulusal)
• “Cumhuriyet Üzerine” pp.59-66, in: Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet, N. Bilgin (Edit.), Ege Üniversity Publ.., İzmir, 1999.
• “Kemeraltı Üzerinden İzmir&039;de Ticari Yaşamın Değişen Niteliğine İlişkin Gözlemler”, Değişen İzmir’i Anlamak, Phoenix, Ankara, 2010.
ARTICLES (Selected)
• “Gender and Citizenship: An Enlightening Linkage Towards Emancipation of Women” Alternative Politics, 1; 2010.
• “‘Ortak Bağ’ın Tesisi için Eleştirel Cumhuriyet”, Doğu Batı, Sayı 47, Ocak 2009.
• “Milliyetçilik, Popüler Kültür ve ‘Kurtlar Vadisi’”, Doğu Batı, Sayı 38, 2006.
• “Doğu ve Batı’nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan’ın ‘Kılıç Yarası Gibi’ ve ‘İsyan Günlerinde Aşk’ Adlı Romanlarının Anlam Dünyası”, Doğu Batı, Yıl: 6, Sayı: 22, 2003.
• “Kültürel Bir Kimlik Olarak Delikanlılığın Yükselişi”, Doğu Batı, Sayı 15, Haziran 2001.
• “Postmodern Bir Sosyoloji mi ? Postmodernitenin Sosyolojisi mi?,” Sosyoloji, Ege Üniversitesi Yay., No:7, 2000.
• “Eleştirel Bir Kültür Çalışması Olarak Arabesk Müzik”, C. Işık ile birlikte, Mürekkep, Ankara, Temmuz 1999.
• “Bir Çözümleme Aracı Olarak Sosyolojik Kuramlar Öğretimi Üzerine Öneri ve Değerlendirmeler”, Sosyoloji , Ege Universitesi Yay., No: 6, 1998.
• “Söylem Olarak İdeoloji,” Toplum ve Bilim, Güz, 1995, 65, pp. 143-155.

CONFERENCE PRESENTATIONS (Selected)
A) INTERNATIONAL MEETINGS
• “Constructing Everydaylife in Turkish Cultural Studies…. Really?,” O. Paker ile birlikte, içinde: Popular Culture(s), G. Buken, L. Raw and G.S. Isci (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 1999.
• “The Arabesk Culture as a Signifying the World in Turkish Society, içinde: Popular Culture(s), ), G. Buken, L. Raw and G.S. Isci (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 2000.
• “Identity and Universalism in Turkish Polity: the Concept of Citizenship Revisited” A paper presented at the Workshop titled Perceived Ethnic Cleavages, Democratic Consolidation and Democratic Governance in Mediterranean Countries, Mediterranean Social and Political Research Meeting, Robert Schuman Center, Floransa, İtalya, 22-26 Mart 2000.
• “Unmasking Savage Identities: Who is a Delikanlı?”, Globalization and Transcultural Issues in the New World Order, 6. Kültürel İncelemeler Sempozyumu, G. İşçi & P. Remington (edit.), The British Council ve Ege Üniversitesi Yay., 2003.
• “The Politics of Nostalgia and Popular Cultural Practices in Turkey”, 11. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, 9-11 Mayıs, 2007, “Memory and Nostalgia”, İzmir.
• “Women’s Political Participation: Challenges and Problems” 2nd Biennial International Conference: Gender and Positive Action: Empowering or Disabling?, 12-14.6.2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.
• (Caner Işık ile birlikte) “The Impact of Yuzuncu Yıl University on Bardakcı Village in Van” (Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Bardakçı Köyüne Etkisi), V. Uluslar arası Van Gölü Sempozyumu, 9-13.6.2009, Van.
• “Doğu Anadolu’da Saha Araştırmacısı Olmak: Emik ve Etik Yaklaşım Açısından Olanak ve Sınırlar”, VI. Uluslar arası Van Gölü Sempozyumu, 7-10.6.2010, Van.
• The Use and the Abuse of Identity: Towards and Understanding of a Magical Concept in Social Sciences”, IUAES, Inter Congress: From the Crossroads of Civilizations: Understanding Cultural Diversity to Connect Societies, 3-6 Ekim 2011, Antalya.
B) NATIONAL MEETINGS
• “Yurttaşlık ve Demokrasi: Çoğulcu Bir Yurttaşlık Kavramına Doğru”, İçinde: Cumhuriyet, Kimlik ve Demokrasi, N. Bilgin (Edit.), Bağlam, Istanbul, 1998.
• “Medyatik Diyalog ve Demokrasi: Tartışma Proğramları Üzerine Bir Değerlendirme”, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu Bildirileri, G.Ü. İletişim Fak. Yay., 2000.
• “Kimlik ve Erillik: Simgesel Bir Okuma Aracı Olarak Deli Yürek”, Türk(iye) Kültürleri, II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, G. Pultar & T. Erman (Edit.), Tetragon, Ankara, 2005.
OTHER PUBLICATIONS
A) Book reviews
• Modernite ve Vizyonun Egemenligi, Toplum ve Bilim, Bahar 1994, 64, s.175-176.
• Sahiplenilmiş Birey: Teknoloji ve Fransiz Postmoderni, Toplum ve Bilim , 1994, 64, s.179-183.
• Irk, Sınıf ve Cinsiyet, Toplum ve Bilim, 1995, 65.
• Eleştirel Sosyal Teori, Toplum ve Bilim, 1995, 72.
• Güzellik Miti, Toplum ve Bilim, Kış 1995, 72.
• Temel Sosyolojik Dikotomiler, Sosyoloji Dergisi, Vol.7, Ege Universitesi, İzmir, 2000.
• Kimlik Kavramı ve Etkileri, Radikal – Kitap, 21.09.2007, s.27.
B) Translations
• (Book) Noam Chomsky, The Prosperous Few and the Restless Many & Interviews, (Chomsky ile Konuşmalar) Alan Yay., Istanbul, 1996.
• (Article) M. Walzer, “Sivil Toplum Düsüncesi: Toplumsal Yapılaşmaya Doğru Yeni Bir Adım,” Birikim, 1993.
• (Article) M. Ignatieff, “Gerçek İnananlar Arasında Bir Kozmopolitan”, Birikim 1994.
• (Article) Gary Marx, “Of Methods and Manners for Aspiring Sociologists: 37 Moral Imperatives,” Sosyoloji, Ege Univ. Yay., 2000.

FUNDED RESEARCH PROJECTS

• Researcher at the project: “Kemeraltı as a Mega Commerce Center”, Izmir Chamber of Commerce” (1997-1998).
• Researcher at the project: “Culture of Work and the Impact of Relationships among Organizations on Performance: The Case of Furniture Sector in Siteler, Ankara”, TUBITAK, 2006-2007.
• Researcher at “an Ethnoarcheological Research in Ayanis, Van” TUBITAK, 2006-2009.
• Research Coordinator for the project titled: “Social Change and the Rural Social Structure: the Case of bardakçı, Van”, Yuzuncu Yıl University, the Office of Research Projects, 2006-2008.

ACADEMIC THESES DIRECTED
• “The Discourses of Nationalism Constructed by CHP in Context of the Political Culture”, H. Yılmaz, M.A. Thesis, Ege University, The Institute of Social Sciences, Sociology, 2002.
• “Religion and Power: The Construction of the Lifeworld in the books used in the curriculum of Junior High Schools”, H. Şen, M.A. Thesis, Ege University, The Institute of Social Sciences, Sociology, 2002.