OTHERS


Others

TUBITAK- Ortaöğretim Öğrencileri Arası - (2007-2008) ,“ Araştırma Projeleri Yarışması, Sosyoloji Anabilimdalı jüri üyeliği, 14 -18.04.2008”
Latife Tekin`in Yapıtları Üzerine Feminist Bir Okuma: - (2007-2008) ,“ Yoksulluk, Toplumsal Dışlanma ve Dil, Fatma Tüz Zehra Fidan, Y.Lisans Tezi Jürisi, Muğla Üni., Sos Bil Ens., 20.06.2008”