ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International
 • N.Erol Işık.
  (2019) Evaluating Narrativization Practices in Turkish TV serials as a Venue of Popular Historiography.
  Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , No. 34, 183-195, ISBN: ISSN: 2630-6220
 • N.Erol Işık.
  (2018) The Transformation of Arabesk Music within the Framework of the Sociology of Music.
  Sosyoloji Dergisi , Vol. 38, No. 1, 89-106, ISBN: 1304-2998
 • N.Erol-Işık and B.Yaman.
  (2017) Crime and Media: The World of Reality Show as a Frame of Reference.
  Milli Folklor , No. 113, 69-80, ISBN: 1300-3984
 • N.Erol-Işık.
  (2017) Reviews: Everyday Life.
  International Sociology , Vol. 32, No. 5, 609-613,
 • N.Erol Işık.
  (2014) Robert Merton, Sociology of Science and Sociology as Science.
  International Sociology , Vol. 29, 119-123,
 • N.Erol-Isik.
  (2013) PARABLES AS THE INDICATORS OF POPULAR WISDOM: THE MAKING OF PIETY CULTURE IN TURKISH TELEVISION DRAMAS.
  European Journal Of Cultural Studies , ISBN: 1367-5494

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

International
 • N.Erol Işık.
  (2017) A View from the Field in Van, Turkey: The Case of ‘Ayanis’.
  Sociology And Anthropology , Vol. 5, No. 1, 100-110, ISBN: 2331-6179
 • N.Erol Işık.
  (2015) The Role of Narrative Methods in Sociology: Stories as a Powerful Tool to Understand Individual and Society.
  Sosyoloji Araştırmaları Dergisi , Vol. 18, ISBN: 2148-9947
 • N.Erol Işık.
  (2011) Politics of Counter-Memory in Turkey: Docudramatizing the Past as a Panacea for Official Discourses?.
  Conserveries Mémorielles , No. 9, 1-17,
 • N.Erol Işık.
  (1995) Söylem Olarak İdeoloji.
  Toplum Ve Bilim , No. 65,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • N.Erol Isik.
  (2010) GENDER AND CITIZENSHIP: AN ENLIGHTENING LINKAGE TOWARDS EMANCIPATION OF WOMEN.
  Alternative Politics , Vol. 2, No. 1,
 • N.Erol .
  (2009) Ortak Bağ’ın Tesisi için Eleştirel Cumhuriyet.
  Doğu Batı , No. 47,
 • N.E.IŞIK.
  (2009) ”Ortak Bağ” ’ ın Tesisi İçin Eleştirel Cumhuriyet .
  Doğu Batı Düşünce Dergisi: Cumhuriyetçilik , No. 47, 83-104, ISBN: 9771303724207
 • N.Erol Işık.
  (2006) Milliyetçilik, Popüler Kültür ve ‘Kurtlar Vadisi’.
  Doğu Batı ,
 • N.Erol Işık and Z.Etöz.
  (2003) Doğu ve Batı’nın Dayanılmaz Hafifliği: Ahmet Altan’ın ‘Kılıç Yarası Gibi’ ve ‘İsyan Günlerinde Aşk’ Adlı Romanlarının Anlam Dünyası.
  Doğu Batı , No. 6,
 • N.Erol Işık.
  (2001) Kültürel Bir Kimlik Olarak Delikanlılığın Yükselişi.
  Doğu Batı , No. 15,
 • N.Erol Işık.
  (2000) Postmodern Bir Sosyoloji mi ? Postmodernitenin Sosyolojisi mi?.
  Sosyoloji Dergisi , No. 7,