ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International
 • O.Yumlu.
  (2019) Dimensions of Majority Rule.
  Philosophy And Social Criticism , Vol. Vol.45, No. 4, 527-536,
 • O.Yumlu.
  (2017) David Miller’ın Liberal Milliyetçilik Savunusuna Eleştirel Bir Bakış.
  Amme İdaresi Dergisi , Vol. Cilt 50, No. Sayı 2, 25-50,

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • O.Yumlu.
  (2020) 'Bu Kadar Kişi Yanılıyor Olabilir Mi?'-Demokrasinin Epistemik Değeri Üzerine Bir Tartışma.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 22, No. 1, 239-261,
 • O.Yumlu.
  (2019) Protagoras ve Demokratik Teori.
  Felsefi Düşün , No. 13, 347-365,
 • O.Yumlu.
  (2019) Epistokratik İtiraz Karşısında Eşit oy Hakkı ve Çoğunluk Kararı İlkelerinin Temellendirilmesi.
  Alternatif Politika , Vol. 11, No. 2, 375-400,