CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • O.Çakır and M.E.İlal.
  (2017) Yemekhane ses peyzajının psikoakustik parametreler açısından değerlendirilmesi.
  TESKON / 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (Teskon) Bildiriler Kitabı
  2071-2080, ISBN:
 • O.Çakır and M.E.İlal.
  (2017) Farklı İşlevler Barındıran Kapalı Alanlara Ait Ses Peyzajlarının Psikoakustik Parametrelerle Karşılaştırılması.
  12. Ulusal Akustik Kongresi Ve Sergisi / 12. Ulusal Akustik Kongresi Ve Sergisi - Bildiriler Kitabı
  163-170, ISBN:
 • Z.Sevinç , O.Çakır and M.E.İlal.
  (2015) Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminde Yapı Fiziği Dersleri.
  İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 3.Ulusal Kongresi / İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 3.Ulusal Kongresi - Bildiriler Kitabı
  1-14, ISBN:
 • O.Çakır , Z.Sevinç and M.E.İlal.
  (2014) Türkiye’de Mimarlık Eğitiminde Akustik: Güncel Durum.
  1. Ulusal Yapı Fiziği Ve Çevre Kontrolü Kongresi / 1. Ulusal Yapı Fiziği Ve Çevre Kontrolü Kongresi Bildiriler Kitabı
  279-288, ISBN:
 • O.Çakır , Y.Demir and M.E.İlal.
  (2014) Yapı Bilgi Modelleme Yazilimlarinin Bina Performansi Programlari İle Birlikte İşlerliklerinin Tasarim Sürecine Etkisi.
  8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu / 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu - Bildiriler Kitabı
  239-245, ISBN:
 • O.Çakır , M.E.İlal.
  (2013) Ortak Kullanım Alanlarında Fon Müziğinin ve Müziksizliğin Anketler Üzerinden Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.
  10. Ulusal Akustik Kongresi / 10. Ulusal Akustik Kongresi Bildiriler Kitabı
  114-122, ISBN:
 • O.Çakır , N.T.Bayazıt.
  (2012) Düşey Güneş Kırıcı Elemanların Akustik Açıdan Optimizasyonuna Yönelik Bir Hesap Yöntemi.
  Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi / Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi Bildiriler Kitabı
  116-122, ISBN:
International
 • O.Çakır , Z.Sevinç and M.E.İlal.
  (2017) Characterization of Noise in Eating Establishments Based on Psychoacoustic Parameters.
  EnviBuild 2017 Buildings And Environment International Conference - Vienna/AUSTRIA / EnviBuild 2017 Buildings And Environment International Conference - Proceedings Book
  -, ISBN:
 • O.Çakır , M.E.İlal.
  (2012) An Investigation of User Attitudes towards Public Spaces without Background Music.
  ICONARCh - International Congress Of Architecture / ICONARCh - International Congress Of Architecture - Proceedings Book
  235-243, ISBN: 978-978-605-86483-9
 • O.Çakır , J.Lechleitner and A.Mahdavi.
  (2012) Simulation Model Assessment of a Sound Insulating Double Façade System with Openings for Natural Ventilation under Guidance of Laboratory Measurements.
  ICONARCh - International Congress Of Architecture / ICONARCh - International Congress Of Architecture - Proceedings Book
  35-42, ISBN: 978-978-605-86483-9
 • A.Mahdavi , O.Çakır , C.Pröglhöf and J.Lechleitner.
  (2012) Sound insulation of a double-leaf wall system with openings for natural ventilation.
  Organizing Committee Of The 5th IBPC - Kyoto/JAPAN / Proceedings Of The 5th International Building Physics Conference
  1115-1118, ISBN: