ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International
 • T.Ucar and O.Merter.
  (2024) Ductility demands for stiffness-degrading SDOF systems under pulse-like ground motions of the 2023 Pazarcık (Kahramanmaraş) earthquake.
  Bulletin Of Earthquake Engineering , Vol. 22, No. 6, 3243-3260, ISBN: 1570761X
 • O.Merter and T.Ucar.
  (2024) Input energy spectrum damping modification factors.
  Earthquakes And Structures , Vol. 26, No. 3, 219-228, ISBN: 2092-7614
 • T.Ucar and O.Merter.
  (2022) Predictive Model for Constant-Ductility Energy Factor Spectra of Near- and Far-Fault Ground Motions Based on Gauss–Newton Algorithm.
  JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING , Vol. 26, No. 15, 7689-7714, ISBN: 1363-2469
 • T.Ucar and O.Merter.
  (2021) Derivation of yield force coefficient for RC frames considering energy balance and P-delta effects.
  Structural Engineering And Mechanics , Vol. 79, No. 4, 429-439, ISBN: 1598-6217
 • O.Merter and T.Ucar.
  (2021) An energy-based approach to determine the yield force coefficient of RC frame structures .
  Earthquakes And Structures , Vol. 21, No. 1, 37-49, ISBN: 2092-7622
 • O.Merter.
  (2019) An investigation on the maximum earthquake input energy for elastic SDOF systems.
  Earthquakes And Structures , Vol. 16, No. 4, 487-499, ISBN: 2092-7622
 • T.Ucar and O.Merter.
  (2019) Effect of design spectral shape on inelastic response of RC frames subjected to spectrum matched ground motions.
  Structural Engineering And Mechanics , Vol. 69, No. 3, 293-306, ISBN: 1598-6217
 • T.Ucar and O.Merter.
  (2018) Derivation of energy-based base shear force coefficient considering hysteretic behavior and P-delta effects.
  Earthquake Engineering And Engineering Vibration , Vol. 17, No. 1, 149-163, ISBN: 1993-503X
 • O.Merter and T.Ucar.
  (2017) An analytical research on determination of beam and column contribution to plastic energy dissipation of RC frames.
  Arabian Journal For Science And Engineering , Vol. 42, No. 9, 3761-3777, ISBN: 2191-4281
 • O.Merter , T.Ucar and M.Duzgun.
  (2017) Determination of earthquake safety of RC frame structures using an energy-based approach.
  Computers And Concrete , Vol. 19, No. 6, 689-699, ISBN: 1598-818X
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2017) Energy-based design base shear for RC frames considering global failure mechanism and reduced hysteretic behavior.
  Structural Engineering And Mechanics , Vol. 63, No. 1, 23-35, ISBN: 1598-6217
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2015) Evaluation of performance levels of RC frames using plastic energy demand and interstory drift ratio concepts.
  Advances In Structural Engineering , Vol. 18, No. 10, 1747-1761, ISBN: 2048-4011
 • T.Ucar , O.Merter and M.Duzgun.
  (2015) Determination of lateral strength and ductility characteristics of existing mid-rise RC buildings in Turkey.
  Computers And Concrete , Vol. 16, No. 3, 467-485, ISBN: 1598-818X
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2014) Design of RC frames for pre-selected collapse mechanism and target displacement using energy-balance.
  Sadhana , Vol. 39, No. 3, 637-657, ISBN: 0973-7677
 • O.Merter , O.Bozdag and M.Duzgun.
  (2012) Çelik yapıların öngörülen göreli kat ötelemesi oranına göre enerji esaslı tasarımı.
  Teknik Dergi/Technical Journal Of Turkish Chamber Of Civil Engineers , Vol. 23, No. 1, 5777-5798, ISBN: 13003453
 • O.Merter , O.Bozdag and M.Duzgun.
  (2012) Energy-based design of steel structures according to the predefined interstory drift ratio.
  Teknik Dergi/Technical Journal Of Turkish Chamber Of Civil Engineers , Vol. 23, No. 12, 1573-1593, ISBN: 13003453
 • T.Ucar , O.Merter and M.Duzgun.
  (2012) A study on determination of target displacement of RC frames using PSV spectrum and energy-balance concept.
  Structural Engineering And Mechanics , Vol. 41, No. 6, 759-773, ISBN: 1598-6217

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • T.Ucar , O.Merter.
  (2018) Hysteretic energy demand in SDOF structures subjected to an earthquake excitation: Analytical and empirical results.
  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Vol. 22, No. 2, 364-374, ISBN: 1308-6529
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2018) Yapıların plastik enerji dengesine göre sismik tasarımı.
  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , Vol. 24, No. 3, 350-361, ISBN: 2147-5881
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2016) İdeal göçme mekanizması için enerji esaslı yapı taban kesme kuvvetinin belirlenmesi (in Turkish).
  Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , Vol. 7, No. 3, 409-420, ISBN: 2146-4391
 • T.Ucar , O.Merter.
  (2015) Farklı deprem düzeyleri için betonarme çerçevelerin plastik enerji istemlerinin belirlenmesi.
  Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Vol. 5, No. 2, 101-113, ISBN: 2146-538X
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2015) Betonarme kesitlerin doğrusal elastik ötesi davranışında tüketilen enerjiye boyuna donatı oranının, enine donatı aralığının ve eksenel yükün etkisi.
  Omer Halisdemir University Journal Of Engineering Sciences , Vol. 4, No. 1, 21-39, ISBN: 2564-6605
 • T.Ucar , O.Merter.
  (2012) Narinlik oranının yanal ötelenmeli betonarme çerçevelerin göçme davranışına etkisinin doğrusal olmayan ve enerji esaslı yöntemlerle araştırılması.
  SDU Journal Of Engineering Sciences And Design , Vol. 2, No. 1, 13-25, ISBN: 1308-6693
 • O.Merter , T.Ucar and M.Duzgun.
  (2011) Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi.
  Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi , Vol. 2, No. 2, 67-78, ISBN: 2146-4391
 • T.Ucar , O.Merter.
  (2009) Planda perde yerleşiminin betonarme perde-çerçeveli binaların deprem davranışına etkisi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , Vol. 11, No. 2, 11-18, ISBN: 2547-958X
International
 • E.Ç.Çelik , O.Merter.
  (2023) An Investigation of Damping Modification Factors Corresponding to Different Damping Ratios for SDOF Systems.
  CIVIL ENGINEERING JOURNAL-STAVEBNI OBZOR , Vol. 32, No. 1, 42-53, ISBN: 1210-4027
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2022) Inelastic input energy spectra of far-fault ground motions: influence of hysteresis model.
  Sigma Journal Of Engineering And Natural Sciences , Vol. 40, No. 3, 593-609, ISBN: 1304-7191
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2013) A comparative study on nonlinear static and dynamic analysis of RC frame structures.
  Journal Of Civil Engineering And Science , Vol. 2, No. 3, 155-162, ISBN: 2227-4626

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • O.Merter , T.Ucar.
  (2018) An investigation of damping ratio effect on earthquake energy input.
  Usak University Journal Of Engineering Sciences , Vol. 1, No. 1, 8-18, ISBN: 2651-3447
 • T.Ucar , O.Merter.
  (2012) Binaların deprem hesabında kullanılan doğrusal elastik hesap yöntemleriyle ilgili bir irdeleme.
  Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi , Vol. 2, No. 2, 15-31, ISBN: 2146-6459
 • O.Merter , O.Bozdag and M.Duzgun.
  (2008) Yapıların enerji esaslı tasarımı için bir hesap yöntemi.
  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın Organı , Vol. 23, No. 142, 11-14,