PATENTS

National Board Patents

  • Türk Patent
    (2020-2021) BİR OLİGONÜKLEOTİD BİLEŞİMİ VE BU OLİGONÜKLEOTİD BİLEŞİMİNİN KULLANIMI