BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • O.N.Özdoğan.
    (2014) Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler (Kavramlar, Yaklaşımlar, Başarı Hikayeleri).
    Detay Yayıncılık , No. 601, ISBN: 9786054940523
    Author / Editor