PERSONAL INFORMATION

 

SHORT CV

1977 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’nde tamamlamasının ardından başladığı yüksek öğrenimini sırasıyla lisans seviyesinde Dokuz Eylül, yüksek lisans seviyesinde Bologna ve Montpellier, doktora seviyesinde yine Montpellier üniversitelerinde uluslararası ilişkiler; siyaset bilimi ve uluslararası ekonomi; siyasi ve askeri tarih alanlarında sürdürdü. Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan, Romen ve Osmanlı diplomatik ve askeri arşivlerinde araştırmalarda bulundu. Tokyo Üniversitesi İleri Asya Çalışmaları Enstitüsü (Institute of Advanced Studies on Asia - IASA)'nde konuk araştırmacı olarak seminerler, Tsukuba Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. İsveç Merkez Bankası bilimi destekleme fonuna (Riksbankens Jubileumsfond) hak kazanarak Bükreş Yeni Avrupa Koleji, İleri Araştırmalar Enstitüsü (New Europe College - Bucharest, Institute for Advanced Study)'nde davetli konuk akademisyen olarak görev yaptı ve seminerler verdi. 2001 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü’nde görev yapmakta olup aynı üniversitede "Diplomasi Tarihi", "Modern Dünya Tarihi", "Türk Dış Politikası", "Osmanlı Siyasi Tarihi", "Uluslararası Politikada Kafkaslar" ve "Türk Dış Politikasında Güncel Konular" dersleri vermektedir. Türkiye Siyasi İlimler Derneği ile merkezi A.B.D.’de bulunan “Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (önceki adıyla American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS)”; yine merkezi A.B.D.'de bulunan "Association for the Study of Nationalities (ASN)" ve merkezi İngiltere’de bulunan “Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN)” dernekleri üyesi ve Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi "Avrasya Çalışmaları Grubu" Koordinatörüdür. Yurtdışında panelist olarak katıldığı pek çok akademik toplantının dışında A.B.D., Kanada, Fransa, Britanya, Almanya, Hollanda, İsveç, Romanya, Azerbaycan ve Japonya’daki çeşitli konferans, kolokyum ve seminerlerde "davetli konuşmacı" (invited speaker) olarak bulunmuştur.