CITED WORKS

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Umut Karabulut , Ersin Bozkurt , (2019-2020)
  Osmanlı Devleti'nde Savaş Hukukunun Oluşumu Bağlamında Lahey Konferansları ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki Uygulamaları - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi
  Cited :
  I. Dünya Savaşı Başında Kapitülasyonların İttihat ve Terakki Yönetimi Tarafından Kaldırılması ve Bu Gelişme Karşısında Büyük Güçlerin Tepkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Citing :
  Ali Bilge Cankorel (2018-2019)
  Contributions Of The Turkish Eastern Army Under General Kazim Karabekir’s Command To Turkish National Resistance And Peace-Making With The Caucasian Republics - Review of Armenian Studies
  Cited :
  Osmanlı'nın Son Zaferleri: 1918 Kafkas Harekâtı - Doğan Kitap
 • Citing :
  Firdes Temizgüney (2018-2019)
  Bayburt Kaymakamı Nusret Bey ve Faaliyetleri (1914-1915) - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  Cited :
  “The ‘Bon Pour L'Orient’ Front: Analysis of Russia's Anticipated Victory over the Ottoman Empire in World War I - Middle East Critique
 • Citing :
  Osman Yalçın (2016-2017)
  Havacılık, Hava Gücünün Doğuşu ve Birinci Dünya Savaşına Etkisi - Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
  Cited :
  Osmanlı'nın Son Zaferleri: 1918 Kafkas Harekâtı - Doğan Kitap
 • Citing :
  Ulvi Ufuk Tosun (2015-2016)
  Erzincan ve Erzurum'da Ermeni Vahşeti (1918) - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  Cited :
  Osmanlı'nın Son Zaferleri: 1918 Kafkas Harekâtı - Doğan Kitap
 • Citing :
  Hüseyin Vehbi İmamoğlu (2015-2016)
  Sultan Abdülhamid’e Muhalefet: İttihat Ve Terakki Cemiyeti ve I. Dünya Savaşı'na Giden Yol - The Journal of Academic Social Science Studies
  Cited :
  I. Dünya Savaşı Başında Kapitülasyonların İttihat ve Terakki Yönetimi Tarafından Kaldırılması ve Bu Gelişme Karşısında Büyük Güçlerin Tepkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Citing :
  Salim Gökçen , Abdulkadir Gül , (2010-2011)
  Kapitülasyonlar Kaldırıldıktan Sonra Osmanlı Devleti’ndeki Ecanibin Durumu - Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  Cited :
  “I. Dünya Savaşı Başında Kapitülasyonların İttihat ve Terakki Yönetimi Tarafından Kaldırılması ve Bu Gelişme Karşısında Büyük Güçlerin Tepkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Melike Sarıkçıoğlu (2018-2019)
  İstanbul İran Büyükelçilik Belgelerinde Türkiye - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
  Cited :
  I. Dünya Savaşı Başında Kapitülasyonların İttihat ve Terakki Yönetimi Tarafından Kaldırılması ve Bu Gelişme Karşısında Büyük Güçlerin Tepkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Citing :
  Yasemin Türkkan Yunalı (2017-2018)
  Kapitülasyon Hukukunun Yeniden İnşası: İzmir İspanya Konsolosu’nun Yetki Belgesi Meselesi - Current Research in Social Sciences
  Cited :
  I. Dünya Savaşı Başında Kapitülasyonların İttihad ve Terakki Yönetimi Tarafından Kaldırılması ve Bu Gelişme Karşısında Büyük Güçlerin Tepkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Citing :
  Hakan Yaşar (2016-2017)
  Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti'nin Firari Askerler Sorununa Dair Genel Bir Değerlendirme - Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  Cited :
  Bir Osmanlı Askerinin Anıları: Balkan Savaşı’ndan Kurtuluş’a - Şenocak Yayınları
 • Citing :
  Fatma Taşdemir , Gökhan Albayrak , (2014-2015)
  Türk Dış Politikasında Bir Dış Politika Aracı Olarak Uluslararası Hukuk - Akademik Hassasiyetler
  Cited :
  I. Dünya Savaşı Başında Kapitülasyonların İttihad ve Terakki Yönetimi Tarafından Kaldırılması ve Bu Gelişme Karşısında Büyük Güçlerin Tepkileri - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Citing :
  Bahadır Eser , Hasan Yüksel , (2012-2013)
  Korporatizm, Faşizm ve Solidarizm Kavramları Ekseninde Erken Dönem Cumhuriyet Siyasası Üzerine Bir İnceleme - Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
  Cited :
  The Rebirth of the Ottoman Committee of Union and Progress in Macedonia Through the Italian Freemasonry - Oriente Moderno
 • Citing :
  Mehmet Beşikçi (2012-2013)
  Balkan Harbi'nde Osmanlı Seferberliği ve Redif Teşkilatının İflası - Türkiye Günlüğü
  Cited :
  Bir Osmanlı Askerinin Anıları: Balkan Savaşı’ndan Kurtuluş’a - Şenocak Yayınları

Referenced in books published by international publishers

 • Citing :
  Yiğit Akın (2018-2019)
  When the war came home: the Ottomans' Great War and the devastation of an empire - Stanford University Press
  Cited :
  Osmanlı'nın Son Zaferleri: 1918 Kafkas Harekâtı - Doğan Kitap
 • Citing :
  Katrin Boeckh , Sabine Rutar , (2018-2019)
  The Wars of Yesterday.The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict, 1912-13 - Berghahn Books
  Cited :
  Bir Osmanlı Askerinin Anıları: Balkan Savaşı’ndan Kurtuluş’a - Şenocak Yayınları