ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National
 • S.Türkel.
  (2018) Sivil Toplum Kuruluşu İtibarının İnsan Biçimcilik Yaklaşımı ile Ölçümü: Bir Anlamsal Ağ Analizi.
  Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , No. 31, 77-102,
International
 • N.Geysi , S.Türkel and E.Uzunoğlu.
  (2019) Unveiling corporate values in a crisis-prone world: a cross-cultural study..
  Corporate Communications: An International Journal , ISBN: 1356-3289
 • U.Golob , S.Turkel , L.Kronegger and E.Uzunoglu.
  (2018) Uncovering CSR meaning networks: A cross-national comparison of Turkey and Slovenia.
  Public Relations Review , Vol. 44, No. 4, 433-443,
 • E.Uzunoğlu , S.Türkel , B.Yaman Akyar.
  (2017) Engaging consumers through corporate social responsibility messages on social media: An experimental study.
  Public Relations Review , Vol. 43, No. 5, 989-997,
 • S.Türkel , E.Uzunoğlu , M.Demirbağ Kaplan and B.Akıncı Vural.
  (2015) A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility Communication: Examining the Impact of Brand Familiarity on Consumer Responses.
  Corporate Social Responsibility And Environmental Management , Vol. 23, No. 4, 228-242, ISBN: 1535-3966

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • S.Türkel.
  (2016) Soma maden kazası sonrasında verilen başsağlığı ilanları: nicel ve nitel bir çalışma.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3, No. 1, 3-24,