CITED WORKS

 • Citing :
  Yusuf Karaoğlu (2007-2008)
  http://www.ekicikul.com/tr/default.asp?id=190 -
  Cited :
  -

Referenced in publications covered by other indexes

 • Citing :
  Y. Hou , C. Lampe , (2016-2017)
  Social Media Effectiveness for Public Engagement: Examples of Small Nonprofits - information management
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review
 • Citing :
  Shixi Liu , Cuiqing Jiang , (2015-2016)
  Identifying effective influencers based on trust for electronic word-of-mouth marketing: A domain-aware approach - Information Sciences
  Cited :
  Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement - International Journal of Information Management
 • Citing :
  Kamarul Faizal Hashim , Felix B. Tan , (2015-2016)
  The mediating role of trust and commitment on members’ continuous knowledge sharing intention: A commitment-trust theory perspective. - International Journal of Information Management
  Cited :
  Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement. - International Journal of Information Management
 • Citing :
  Yasuo Ohe (2015-2016)
  Roles of network-integrating NPOs that connect local stakeholders in rural tourism: Evidence from Japan. Harald Pechlanar ve Egon Smeral (Ed.) - Tourism and Leisure
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites. - Public Relations Review
 • Citing :
  Renae Desai , Katharina Wolf , (2015-2016)
  Is social media really the answer? How issues create communities and communities create issues online. - Asia Pacific Public Relations Journal
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites. - Public Relations Review
 • Citing :
  Sandra C.Duhé (2015-2016)
  An overview of new media research in public relations journals from 1981 to 2014. - Public Relations Review
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites. - Public Relations Review
 • Citing :
  Aparna Raman (2015-2016)
  How do social media, mobility, analytics and cloud computing impact nonprofit organizations? A pluralistic study of information and communication technologies in Indian context. - Information Technology for Development
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites. - Public Relations Review
 • Citing :
  C. van Dijk (2013-2014)
  How Communities make Crowdfunding Campaigns more Successful: Research into the Success of Crowdfunding Communities and Considerations towards a Successful Crowdfunding Campaign. - University of Amsterdam, Graduate School of Communication
  Cited :
  Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement. - International Journal of Information Management
 • Citing :
  D. Chapman , K. Miller-Stevens et al. , (2013-2014)
  A new model to explore non-profit social media use for advocacy and civic engagement. - First Monday
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review
 • Citing :
  K.O. Pina , B.S. Tether , (2013-2014)
  Using websites to reveal knowledge types: An innovaton in research methods - DRUID 15 Konferansı'nda sunulmuş bildiri
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review
 • Citing :
  R. Kampf , I. Manor, E. Segev , (2013-2014)
  Digital Diplomacy 2.0? A Cross-national Comparison of Public Engagement in Facebook and Twitter - The Hague Journal of Diplomacy
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review
 • Citing :
  E. Nulman , S. M. Özkula , (2013-2014)
  Environmental nongovernmental organizations’ digital media practices toward environmental sustainability and implications for informational governance - Current Opinion in Environmental Sustainability
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review
 • Citing :
  K. Wolf (2013-2014)
  Activism and symbolic capital in Western Australia: An ethnographic study of the anti‐nuclear movement - Basılmamış doktora tezi
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review
 • Citing :
  K. Wolf (2013-2014)
  Activism and symbolic capital in Western Australia: An ethnographic study of the anti‐nuclear movement - Basılmamış doktora tezi
  Cited :
  Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations’ (NPO) websites - Public Relations Review

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Yrd. Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ (2015-2016)
  Bir ilin kurum kültürü anatomisi “Sosyolojik açıdan kurum kültürü ve iş tatmini ilişkisinin uygulamalı bir analizi - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  Cited :
  Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması - Yönetim ve Ekonomi
 • Citing :
  Doç. Dr. Emine Babaoğlan (2015-2016)
  The challenges of being one of the few female superintendents. - TODAİE’s Review of Public Administration
  Cited :
  Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması - Yönetim ve Ekonomi
 • Citing :
  Hatem Öcel (2015-2016)
  Üniversite öğrencilerinde dolaylı saldırganlığın kullanımında cinsiyet farklılıkları. - Edebiyat Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması - Yönetim ve Ekonomi
 • Citing :
  O. Er , O. Adıgüzel , (2014-2015)
  Cam tavan gölgesindeki kraliçe arılar: kadınların kariyer ilerlemelerinde karşılaştıkları engeller ve etkili liderlik - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Cited :
  Örgütsel cinsiyetlerin örgütsel davranışa yansıması - Yönetim ve Ekonomi
 • Citing :
  Yrd. Doç. Dr. Musa ÇON , Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI , (2011-2012)
  Doğu Anadolu Bölgesi Spor İl Müdürlükleri Çalışanları Arasındaki Ast-Üst İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ
  Cited :
  Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması - Yönetim ve Ekonomi
 • Citing :
  Doç. Dr. Senem BESLER , Arş. Grv. İlke ORUÇ , (2010-2011)
  TÜRKİYE’DE VE YAZILI BASINDA KADIN YÖNETİCİLER - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  Cited :
  Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansımaları - Yönetim ve Ekonomi
 • Citing :
  Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR (2009-2010)
  Yeni letisim Teknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi - Yönetim ve Ekonomi
  Cited :
  Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısı Üzerindeki Etkileri - Yeni letisim Ortamları ve Etkilesim Uluslararası Konferansı Bildiri Kitabı
 • Citing :
  E. Yılmaz , V. Altınok , (2009-2010)
  Öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerinin karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini yordama gücü. - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  Cited :
  Müsteri sadakatinde basarının anahtarı: Duygusal zeka örnek olay incelemesi - Garanti Bankası Uluslararası Duygusal Zeka ve İletisim Sempozyumu
 • Citing :
  Ferah Onat , Ebru Uzunoğlu , (2006-2007)
  Kurumsal iletişimde örgütün dışa açılan penceresi konumundaki yönetici asistanlarının duygusal zeka gerekliliğinin değerlendirilmesi - II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu/Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına
  Cited :
  Müsteri sadakatinde basarının anahtarı: Duygusal zeka örnek olay incelemesi - Garanti Bankası Uluslararası Duygusal Zeka ve İletisim Sempozyumu
 • Citing :
  B. Özkaya (2006-2007)
  Reklam aracı olarak advergaming - Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi
  Cited :
  Müsteri sadakatinde basarının anahtarı: Duygusal zeka örnek olay incelemesi - Garanti Bankası Uluslararası Duygusal Zeka ve İletisim Sempozyumu