ARTICLES


Published or accepted to be published in refereed journals

National
  • S.Kara and Z.Şişli.
    (2022) İşyeri Hekimlerinin Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Hakkı Bağlamında Karşılaştıkları Birtakım Sorunlar.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - EconJURA , Vol. 1, No. 1,