ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • S.Uzunallı.
  (2020) Sınai Mülkiyet Kanunu’ na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması.
  Legal Banka Ve Finans Hukuku Dergisi , Vol. 8, No. 32, 1135-1155,
 • S.Uzunallı.
  (2019) Sözleşmeyi Fesheden Acentenin Denkleştirme İstemine Hak Kazanması.
  Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , Vol. 5, No. 1, 115-130,
 • S.Uzunallı.
  (2018) Adalet Divanı’nın C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARIHLI ”COTY” Kararı” Uyusmazlıgın Asamaları-Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Degerlendirme.
  Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armagan , 1305-1327,
 • S.Uzunallı.
  (2015) Üniversite Ögretim Elemanlarının Bulusları Üzerinde Patent Hakkı.
  Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , Vol. 1, No. 1, 171-183,
 • S.Uzunallı.
  (2010) Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Işığında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları Ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması.
  Rekabet Dergisi , Vol. 11, No. 4, 59-109,
 • S.Uzunallı.
  (2006) Türk Standartları Enstitüsünün Faaliyetlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Göre Değerlendirilmesi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 8, No. 1,
 • S.Uzunallı.
  (2004) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri.
  Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 6, No. 1, 113-176,
 • S.Uzunallı.
  (2003) Soyut Renk Ses ve Üç Boyutlu Isaretlerin Marka Olarak Tescili.
  Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 95-163,
 • S.Uzunallı.
  (2003) İnternette Aktif Linkler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale.
  Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’ E Armagan , 209-249,
 • S.Uzunallı.
  (2002) Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma.
  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 1, 431-483,
 • S.Uzunallı.
  () Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi.
  Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. 71, No. 2, 383-420,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • S.Uzunallı.
  (2013) Rekabet Hukukuna Göre Dağıtım Anlaşmalarında İnternetten Satış Sınırlamaları.
  Yasar Üniversitesi Elektronik Dergisi , Vol. 8,
 • S.Uzunallı.
  (2013) Acentelik ve Giris Bedeli.
  Yasar Üniversitesi Elektronik Dergisi , Vol. 8,
 • S.Uzunallı.
  (2000) Haksız Rekabete İlişkin İhtiyati Tedbirler (Hakemsiz).
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 1, 12-24,
 • S.Uzunallı.
  (1993) Haksız Rekabet Oluşturan Reklamlar (Hakemsiz).
  Manisa Barosu Dergisi ,