BOOK CHAPTERS


National book chapters

 • B.Durmaz Drinkwater and I.Can.
  Kolektif Bellek ve Kamusal Alan: Kültürpark ’ın anımsattıkları ve mekânsal dönüşümü.
  327-369
  A.Yılmaz , K.Kılınç and B.Pasin.
  İzmir Kültürpark'ın Anımsa(ma)dıkları: Temsiller, Mekanlar, Aktörler.
  (2015), İletişim Yayınevi,

International book chapters

 • B.Durmaz-Drinkwater , A.C.Oner and J.Vos.
  Planning and the cultural landscapes of suburban Turkey .
  308-322
  T.Vicino , H.Bernadette.
  The Routledge Companion to the Suburbs.
  (2019), Routledge,