BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • A.Oğuş-Binatlı , A.Duman , D.Eryar , B.Dindaroğlu , H.Tekgüç , G.Ertan , İ.Göksel and M.Karacal .
    (2011) İzmir İşgücü Piyasası Araştırması (Reseach on İzmir Labor Market).
    İzmir Ekonomi Üniversitesi , ISBN: 9789758789450
    Author