CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • M.E.Biresselioğlu , S.Egeli , M.H.Demir , B.Solak and Ş.Altıncı.
  (2020) Türkiye'nin Arktik Bölgesine Yönelik Önceliklerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma.
  Dördüncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı / Dördüncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Özet Kitabı
  211-211, ISBN: 978-605-312-398-9
 • S.Egeli , M.E.Biresselioğlu.
  (2020) Arktika'da Güvenlik Açığı ve Sonuçları.
  Dördüncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı / Dördüncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Özet Kitabı
  82-83, ISBN: 978-605-312-398-9
 • M.E. Biresselioğlu , M.H.Demir , S.Egeli , Ö.Değerlioğlu-Işıksungur and A.Kayacan.
  (2019) Türkiye'nin Arktik Yol Haritası İçin Bir Literatür Taraması: Fırsatlar ve Zorluklar.
  3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı / 3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Bildiri Özet Kitabı
  161-, ISBN:
 • S.Egeli , M.E.Biresellioğlu , B.Solak , Ş.Akıncı.
  (2019) Arktik Bölgesi'nde Değişen Koşullar ve Yaklaşımlar: Enerji, Lojistik ve Güvenlik Üçgeninde bir Değerlendirme.
  XV. UİK Güvenlik Akademisi
  -, ISBN:
International
 • S.Egeli.
  (2019) Hipersonik Silahlar: Silahlanma, Silahsızlanma, Uluslararası Güvenlik Açılarından Bir Değerlendirme.
  XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi
  -, ISBN:
 • S.Egeli.
  (2019) Threats to satellites and weaponization of space.
  Taras Shevchenko 4th International Conference On Social Sciences / Taras Shevchenko 4th International Conference On Social Sciences Proceedings Book
  610-610, ISBN: 978-625-7029-58-2