ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National
 • R.A.Kalemci and Ş.Özen.
  (2011) Türk Sinemacılık Sektöründe Kurumsal Değisim (1950-2006): Küresellesmenin Sosyal Dıslama Etkisi.
  Amme İdaresi Dergisi , Vol. 44, No. 1, 51-88,
 • H.Özen and Ş.Özen.
  (2010) Kamu Siyasaları ve Toplumsal Hareketler: Türkiyede Protesto Hareketlerinin Madencilik Siyasalarına Etkisi.
  Amme İdaresi Dergisi , Vol. 43, No. 2, 33-64,
International
 • Ş.Özen and Ç.Önder.
  (2020) Distinctive Context, Divergent Pattern: Diffusion of Imported Management Practices in Turkey and Implications for Late-Industrializing Countries.
  Journal Of Management & Organization (forthcoming) , ISBN: 1833-3672
 • H.Özen and Ş.Özen.
  (2018) What Comes after Repression? The Hegemonic Contestation in the Gold-mining Field in Turkey.
  GEOFORUM , Vol. 88, No. 1, 1-9, ISBN: 0016-7185
 • H.Özen and Ş.Özen.
  (2017) What makes locals protesters? A discursive analysis of two cases in gold-mining industry in Turkey.
  World Development , Vol. 90, 256-268,
 • Ş.Özen , Ö.Özmen Uysal and M.Çakar.
  (2016) Seemingly embedded but obviously exploitative relations: Organizational contingencies of mutual dependence, power imbalance and embedded relations.
  European Management Review , Vol. 13, 53-68,
 • K.A.Akkemik , Ş.Özen.
  (2014) Macroeconomic and Institutional Determinants of Financialization of Non-Financial Firms: Case Study of Turkey.
  Socio-economic Review , Vol. 12, No. 1, 71-98,
 • Ş.Özen , K.A.Akkemik.
  (2012) Does Illegitimate Corporate Behavior Follow the Forms of Polity? The Turkish Experience.
  Journal Of Management Studies , Vol. 49, No. 3, 515-537,
 • H.Özen , Ş.Özen.
  (2011) Interactions in and between Strategic Action Fields: A Comparative Analysis of Two Environmental Conflicts in the Gold-Mining Field in Turkey.
  Organization & Environment , Vol. 24, No. 4, 343-363,
 • Ş.Özen , H.Özen.
  (2009) Peasants against MNCs and the State: The Role of Bergama Struggle in the Institutional Change of the Gold Mining Field in Turkey.
  Organization , Vol. 16, No. 4, 547-573,
 • Ş.Özen , F.Küskü.
  (2009) Corporate Environmental Citizenship Variation in Developing Countries: An Institutional Framework.
  Journal Of Business Ethics , Vol. 89, No. 2, 297-313,
 • Ş.Özen , Ü.Berkman.
  (2007) The Cross-national Reconstruction of Managerial Practices: TQM in Turkey.
  Organization Studies , Vol. 28, No. 6, 825-851,

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • Ş.Özen , Ç.Önder.
  (2020) Şirketlerin Siyasi Partilerle Bağlantılarının İktidar Değişikliklerine Uyumlanması ve Şirket Performansına Etkileri: Bir Kuramsal Çerçeve Önerisi.
  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (forthcoming) ,
 • Ş.Özen.
  (2017) Çok Bölümlü Yapı Türkiye’ye Gelince Nasıl Holding’e Dönüştü? Yerel ve İthal Yönetim Uygulamalarının Merkez ve Çevre Ülkelerde Meşrulaştırılması.
  Yönetim Ve Çalışma Dergisi , Vol. 1, No. 1, 2-22, ISBN: 2651-4036
 • Ş.Özen , R.A.Kalemci.
  (2009) Ulusal Yönetim ve Organizasyon Konresinin Doğuşu, Kurumsallaşması ve Alana Etkileri.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. 4, No. 1, 79-112,
 • Ş.Özen , H.O.Yeloğlu.
  (2006) Bir Örgüt Kimliği olarak Holding Adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi.
  Yönetim Araştırmaları Dergisi , Vol. 6, No. 1, 45-84,
 • Ş.Özen , Z.Aslan.
  (2006) İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Yaklaşımları Açısından Türk Toplumunun Sosyal Sermaye Potansiyeli: Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Örneği.
  Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. 12, No. 2, 130-161,
 • Ş.Özen.
  (2002) Türkiyede Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu.
  Yönetim Araştırmaları Dergisi , Vol. 2, No. 2, 187-213,
 • Ş.Özen.
  (2002) Bağlam, Aktör, Söylem ve Kurumsal Değişim: Türkiyede Toplam Kalite Yönetiminin Yayılım Süreci.
  Yönetim Araştırmaları Dergisi , Vol. 1, No. 2, 47-90,
 • Ş.Özen.
  (2002) Toplam Kalite Yönetiminin Türkiyede Yeniden Kurgulanması: Koşulbağımlı Türdeşleşme Tezinin Bir Testi.
  Amme İdaresi Dergisi , Vol. 35, No. 1, 105-142,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • Ş.Özen , D.Öztürk.
  (2016) Institutional Logics and Political Networks: A Theoretical Frameworks for Academic Staffing in Newly-Founded Management Departments in Turkey.
  Yönetim Ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi , Vol. 1, No. 1, 5-46,
 • Ş.Özen.
  (2009) Yönetim Uygulamalarının Uluslararası Transferinde Retorik Dizilerinin Değişmesi.
  Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi , Vol. 4, No. 2, 261-269,
 • Ş.özen.
  (2001) Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme.
  Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi , Vol. 1, No. 1, 89-118,
 • Ş.Özen.
  (1999) Türkiyedeki Guru Söylemi Modasının Nedenleri.
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Vol. 54, No. 1, 97-121,
 • Ş.Özen.
  (1994) Political and Administrative Attitudes of Turkish Bureaucrats: An Explanatory Framework for Change and Stability.
  Turkish Public Administration Annual , Vol. 17, 17-37,
 • Ş.Özen.
  (1991) Yönetimi Geliştirmede Bir Yaklaşım: Örgüt Geliştirme.
  Amme İdaresi Dergisi , Vol. 24, No. 4, 89-106,
 • Ş.Özen.
  (1991) Örgüt Geliştirme Müdahale Yöntemlerinin Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi.
  Amme İdaresi Dergisi , Vol. 24, No. 2, 67-79,
 • Ş.Özen.
  (1990) Assembly Line Balancing with Parallel Operator Stations and Two-Operator Tasks: A Case.
  Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , Vol. 5, No. 1, 321-334,