EDUCATION

2008Universitetet i Oslo

Ph.D. - Information Security

1987Universitetet i Oslo

M.S. / M.A. - Biomedical Engineering

1984Universitetet i Oslo

M.S. / M.A. - COMPUTER SCIENCE

1979Gazi University

Undergraduate - ELECTRICAL-ELECTRONIC ENGINEERING

 

ACADEMIC TITLES

2008İzmir University of Economics / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Asst. Prof. Dr.

2013İzmir University of Economics / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Assoc. Prof. Dr.