BOOKS


Author, Editor and Interpreter of National Books

  • T.Baltacıoğlu , Ö.Yurt and Ö.Demirkaya Ö.Yurt.
    (2011) Kendi İşini Kurma Rehberi.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları ,
    Author