CONFERENCE PAPERS


Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings

International
 • S.Akar , I.Yesilcinar , H.Bebis and T.Yavan.
  (2015) The Role of Cultural Factors in Mammography Screening: Systematic Review.
  The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) / Proceedings Of The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  53-57, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2015) Reproductive Health Problems of Women with Disabilities.
  The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) / Proceedings Of The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  243-248, ISBN:
 • G.Kurt , T.Yavan , G.Nizam.
  (2015) Menopausal Symptoms and Their Impact on the Sexual Quality of Life.
  The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics / Proceedings Of The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics
  137-144, ISBN:

Published in other conference proceedings

International
 • Ç.Yıldırım , T.Yavan.
  (2019) Evaluating Gynecological Surgery Clinical Applications in Line with the ERAS Protocols.
  3. Uluslararası, 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
  -, ISBN:
 • F.ÖZKEÇECİ , T.YAVAN.
  (2019) Hemşirelerin Serviks Kanseri Taraması ve HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları.
  1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi
  -, ISBN:
 • Ç.Yıldırım , T.Yavan.
  (2019) Evaluating Gynecological Surgery Clinical Applications in Line with the ERAS Protocols.
  3. Uluslararası, 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
  -, ISBN:
 • D.Kıratlı , T.Yavan.
  (2018) Gebelikte Kadınların Bulantı Kusma Yaşama Sıklığı, Etkileyen Faktörler ve Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi.
  1. Uluslararası – 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2018) Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler ve Gebeliğin Son Trimesterindeki Anksiyete ve Doğum Ağrısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.
  1. Uluslararası – 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan , K.Karaşahin.
  (2018) Gebe Kadınların İnternet Kullanma Durumlarının ve Nedenlerinin İncelenmesi.
  1. Uluslararası – 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • F.Özkeçeci , T.Yavan.
  (2018) Evaluation of Perioperative Practices according to ERAS Protocol in Elective Cesarean Surgery.
  The 26th World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan , K.Karaşahin.
  (2017) Maternal and Neonatal Health Consequences of Education and Counseling Services fort he Pregnant with Preeclampsia Risk and Their Effects on Self-Efficacy Level.
  20th International Conference On Neonatology And Perinatology
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan.
  (2016) Planned Discharge Education In Postpartum Period.
  International Education Conference
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan.
  (2016) Evaluate the Attitude of Nursing Students on Distance Nursing Education.
  International Education Conference
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan , S.Çelebi.
  (2015) Determination Anxiety Level of Nursing Students in Delivery Room Practice.
  The 22nd World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan , T.Kavlak.
  (2015) Internet Use of Women in Pregnancy.
  The 22nd World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2014) Employee Safety in Health Services.
  6th International Nursing Management Conference
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan.
  (2014) Efficiency of Health Information.
  6th International Nursing Management Conference
  -, ISBN:
 • T.Kavlak , T.Yavan.
  (2014) Development Process of Patient Safety in The World and Turkey.
  6th International Nursing Management Conference
  -, ISBN: