ARTICLES


Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International
 • F.Başkan , Ü.D.Başkır , E.Erdem and F.Sarıcı.
  (2022) A music for all times: Arabesk as a nostalgic commodity for New Turkey’s entertainment industry.
  European Journal Of Cultural Studies , Vol. 25, No. 2, 498-514,

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National
 • D.Sezer , Ü.D.Başkır.
  (2022) Amerikan Federalistleri, Hannah Arendt ve Cumhuriyetçilik: Temsili Demokrasiye Karşı Konsey Sistemi?.
  Felsefi Düşün , No. 19, 420-457,
 • Ü.D.Başkır.
  (2021) Kozmopolitanizmin İçkin Gerilimi: Politikanın Çağdaş Krizini Kavram Tarihi Işığında Düşünmek.
  Mülkiye Dergisi , Vol. 45, No. 1, 33-60,
 • Ü.D.Başkır.
  (2013) Arendt Türkiye’de: Fatmagül Berktay ve Nilgün Toker’in Arendt’i Üzerine Bir Tartışma/Diyalog Denemesi.
  Toplum Ve Bilim , No. 127, 287-294,
 • U.D.Başkır , E.Erdem.
  (2012) Sivil İtaatsizlik Eylemi olarak Türkiye’de Vicdani Ret: Bir Yurttaşlık Talebi.
  Toplum Ve Bilim , No. 124, 61-84,
International
 • Ü.D.Başkır.
  (2015) Book Review of The Degradation of the International Legal Order? The Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics. by Bill Bowring.
  Journal Of Parliamentary And Political Law , Vol. 9, No. 2, 413-417,

Published or accepted to be published in refereed journals

National
 • Ü.D.Başkır.
  (2021) 2010lar Türkiyesi’nde ‘Olağanüstü Hal Yurttaşlığı’nın Geri Dönüşü.
  Ayrıntı Dergi , No. 36,
 • Ü.D.Başkır.
  (2018) 'Küreselleşme İdeolojisi’: Donald Trump Neye Karşı Çıkıyor?.
  Birikim Güncel ,
 • Ü.D.Başkır.
  (2018) Ünsal Doğan Başkır'la Röportaj: “‘Cumhuriyet fikri, merkezindeki kamusallıktan kaynaklanan gerilimlerle malûldür.’.
  Ayrıntı Dergi , 21-29,
 • Ü.D.Başkır.
  (2016) Cumhuriyetin Sınırlarıyla Yüzleşmek: Anayasal Yurttaşlık.
  Ayrıntı Dergi , 49-56,
 • Ü.D.Başkır.
  (2008) Kuruluşunun Altıncı Yıldönümünde Guantánamo Üssü: Hukuktan Müstesna Adalar.
  Birikim , No. 226, 95-100,