CONFERENCE PAPERS


Published in other conference proceedings

National
 • V.Ö.Özbek.
  (2022) Kasten İnsan Öldürme Suçunun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi Nitelikli Hali (TCK M.82/1-e) Bakımından Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Ceza Hukuku Günleri Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları (Çevrimiçi)
  -, ISBN:
 • V.Ö.Özbek.
  (2021) Yargı Yönüyle Mimarların-İnşaat Mühendislerinin Sorumlulukları Kanunlar-Yönetmelikler-Tebliğler.
  Mimar Ve İnşaat Mühendisi Kimdir? Ne Yapar? Yetki Ve Sorumlulukları
  -, ISBN:
 • V.Ö.Özbek.
  (2021) Masumiyet Karinesi ve Ceza Muhakemesi Hukukuna Etki Eden Sonuçları.
  CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MASUMİYET KARİNESİ VE LEKELENMEME HAKKI SEMPOZYUMU
  -, ISBN:
 • V.Ö.Özbek.
  (2021) Belgede Sahtecilik Suçlarına İlişkin Uygulamalar ve Öğreti Görüşleri ile Yargıtay İçtihatlarının Tartışılması.
  Vergi, Dolandırıcılık Ve Belgede Sahtecilik Suçları İzmir Bölgesel İçtihat Forumu
  -, ISBN: