OTHERS


Others

Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu: 1. Ceza Dairesi Kararları Düzenleme Kurulu Üyeliği - (2021-2022) ,“ Düzenleme Kurulu”