PERSONAL INFORMATION

 

SHORT CV

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamladı. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında “Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 1989-2019 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında görev yapmıştır. 2004 yılında yılında doçent; 2009 yılında da profesör olmuştur.
2021 yılında itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi, olarak çalışmaktadır.
Temel çalışma alanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İnfaz Hukuk ve Ekonomik Ceza Hukukudur.